Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

BIBLICKÉ KATECHÉZY NA NEDEĽNÉ LITURGICKÉ ČÍTANIA

 

ROK -A- ROK -A- ROK -B- ROK -B- ROK -C- ROK -C-

1. adventná nedeľa

(Iz 2, 1-5)

(Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)

(Mt 24, 37-44)

Trojičná nedeľa

(Ex 34, 4b-6. 8-9)

(Dan 3, 52ac. 53a. 54a. 55a. 56a)

(Jn 3, 16-18)

1. adventná nedeľa

(Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7)

(Ž 80, 2+3bc. 15-16. 18-19)

(Mk 13,33-37)

Trojičná nedeľa

(Dt 4, 32-34. 39-40)

33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22)

(Mt 28, 16-20)

1. adventná nedeľa

(Jer 33,14-16)

(Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14)

(Lk 21, 25-28. 34-36)

Trojičná nedeľa

(Prís 8, 22-31)

(Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9)

(Jn 16, 12-15)

2. adventná nedeľa

(Iz 11, 1-10)

(Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17)

(Mt 3, 1-12)

9. nedeľa

(Dt 11, 18. 26-28)

(Ž 31, 2-3b. 3c-4. 17+25)

(Mt 7, 21-27)

2. adventná nedeľa

(Iz 40, 1-5. 9-11)

(Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14)

(Mk 1, 1-8)

9. nedeľa

(Dt 5, 12-15)

(Ž 81, 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b)

(Mk 2, 23 – 3,6)

2. adventná nedeľa

(Bar 5, 1-9)

(Ž 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)

(Lk 3, 1-6)

9. nedeľa

(1 Kr 8,41-43)

(Ž 117, 1-2)

(Lk 7, 1-10)

3. adventná nedeľa

(Iz 35, 1-6b. 10)

(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)

(Mt 11, 2-11)

10.nedeľa

(Oz 6,3-6)

(Ž 50, 1+8. 12-13. 14-15)

(Mt 9, 9-13)

3. adventná nedeľa

(Iz 61, 1-2a. 10-11)

(Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54)

(Jn 1, 6-8. 19-28)

10.nedeľa

(Gn 3,8-13.14-15)

(Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8)

(Mk 3,20-35)

3. adventná nedeľa

(Sof 3, 14-18a)

(Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6)

(Lk 3, 10-18)

10. nedeľa

(1 Kr 17, 17-24)

(Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b)

(Lk 7, 11-17)

4. adventná nedeľa

(Iz 7, 10-14)

(Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6)

(Mt 1, 18-24)

11. nedeľa

(Ex 19, 2-6a)

(Ž 100, 2. 3. 5)

(Mt 9, 36 – 10,8)

4. adventná nedeľa

(2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

(Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29)

(Lk 1, 26-38)

11.nedeľa

(Ez 17, 22-24)

(Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16)

(Mk 4, 26-34)

4. adventná nedeľa

(Mich 5, 1-4a)

(Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19)

(Lk 1, 39-45)

11. nedeľa

(2 Sam 12, 7-10. 13)

(Ž 32, 1-2. 5. 7. 11)

(Lk 7, 36-50 a 8,1-3)

sviatok Svätej rodiny

(Sir 3, 3-7. 14-16)

(Ž 128, 1-2. 3. 4-5)

(Mt 2, 13-15. 19-23)

12. nedeľa

(Jer 20, 10-13)

(Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35)

(Mt 10, 26-33)

sviatok Svätej rodiny

(Gn 15, 1-6. 21, 1-3)

(Ž 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9)

(Lk 2, 22-40)

12.nedeľa

(Jób 38, 1.8-11)

(Ž 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31)

(Mk 4,35-41)

sviatok Svätej rodiny

(1 Sam 1, 20-22. 24-28)

(Ž 84, 2-3. 5-6. 9-10)

(Lk 2, 41-52)

12. nedeľa

(Zach 12, 10-11; 13, 1)

(Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9)

(Lk 9, 18-24)

Krst Pána

(Iz 42, 1-4. 6-7)

(Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10)

(Mt 3, 13-17)

13. nedeľa

(2Kr 4,8-12a. 14-16a)

(Ž 89, 2-3. 16-17. 18-19)

(Mt 10, 37-42)

Krst Pána

(Iz 55, 1-11)

(Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6)

(Mk 1, 7-11)

13.nedeľa

(Múd 1,13-15; 2,23-24)

(Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b)

(Mk 5,21-43)

Krst Pána

(Iz 40, 1-5. 9-11)

(Ž 104, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30)

(Lk 3, 15-16. 21-22)

13. nedeľa

(1 Kr 19, 16b. 19-21)

(Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)

(Lk 9, 51-62)

2.nedeľa

(Iz 49, 3. 5-6)

(Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10)

(Jn 1, 29-34)

14. nedeľa

(Zach 9, 9-10)

(Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14)

(Mt 11, 25-30)

2.nedeľa

(1 Sam 3, 3b-10. 19)

(Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10)

(Jn 1, 35-42)

14.nedeľa

(Ez 2, 2-5)

(Ž 123, 1-2a; 2b-d; 3-4)

(Mk 6, 1-6)

2.nedeľa

(Iz 62, 1-5)

(Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac)

(Jn 2,1-11)

14. nedeľa

(Iz 66, 10-14c)

(Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20)

(Lk 10, 1-12. 17-20)

3.nedeľa

(Iz 8, 23b – 9,3)

(Ž 27, 1. 4. 13-14)

(Mt 4, 12-23)

15. nedeľa

(Iz 55, 10-11)

(Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14)

(Mt 13, 1–23)

3.nedeľa

(Jon 3, 1-5. 10)

(Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9)

(Mk 1, 14-20)

15.nedeľa

(Am 7,12-15)

(Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14)

(Mk 6, 7-13)

3.nedeľa

(Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

(Ž 19, 8. 9. 10. 15)

(Lk 4, 1-4; 4, 14-21)

15. nedeľa

(Dt 30, 10-14)

(Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37)

(Lk 10, 25-37)

4.nedeľa

(Sof 2, 3; 3, 12-13)

(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)

(Mt 5, 1-12a)

16. nedeľa

(Múd 12, 13. 16-19)

(Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16a)

(Mt 13, 24–43)

4.nedeľa

(Dt 18, 15-20)

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9)

(Mk 1, 21-28)

16.nedeľa

(Jer 23,1-6)

(Ž 23, 1b-3. 4. 5. 6)

(Mk 6, 30-34)

4.nedeľa

(Jer 1,  4-5. 17-19)

(Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17)

(Lk 4, 21-30)

16. nedeľa

(Gn 18, 1-10)

(Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5)

(Lk 10, 38-42)

5.nedeľa

(Iz 58, 7-10)

(Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9)

(Mt 5, 13-16)

17. nedeľa

(1Kr 3, 5-6a. 7-12)

(Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130)

(Mt 13, 44-52)

5.nedeľa

(Jób 7, 1-4. 6-7)

(Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6)

(Mk 1, 29-39)

17.nedeľa

(2Kr 4,42-44)

(Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18)

(Jn 6, 1-15)

5.nedeľa

(Iz 6,  1-2a. 3-8)

(Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8)

(Lk 5, 1-11)

17. nedeľa

(Gn 18, 20-32)

(Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8)

(Lk 11, 1-13)

6.nedeľa

(Sir 15, 16-21, v gr. texte 15-20)

(Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34)

(Mt 5, 17- 37)

18. nedeľa

(Iz 55, 1-3)

(Ž 145, 8-9. 15-16. 17-18)

(Mt 14, 13-21)

6.nedeľa

(Lv 13, 1-2. 45-46)

(Ž 32, 1-2. 5. 11)

(Mk 1, 40-45)

18.nedeľa

(Ex 16, 2-4. 12-15)

(Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54)

(Jn 6,24-35)

6.nedeľa

(Jer 17, 5-8)

(Ž 1, 1-2. 3. 4+6)

(Lk 6, 17. 20-26)

18. nedeľa

(Kaz 1, 2; 2, 21-23)

(Ž 90, 3-4. 12-13. 14+17)

(Lk 12, 13-21)

7.nedeľa

(Lv 19, 1-2. 17-18)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13)

(Mt 5, 38-48)

19. nedeľa

(1Kr 19, 9a. 11-13a)

(Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14)

(Mt 14, 22-33)

7.nedeľa

(Iz 43, 18-19. 21-22. 24c-25)

(Ž 41, 2-3. 4-5. 13-14)

(Mk 2, 1-12)

19.nedeľa

(1Kr 19,4-8)

(Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9)

(Jn 6,41-51)

7.nedeľa

(1Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13)

(Lk 6, 27-38)

19. nedeľa

(Múd 18, 6-9)

(Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22)

(Lk 12, 32-48)

8.nedeľa

(Iz 49, 14-15)

(Ž 62, 2-3. 6-7. 8-9b)

(Mt 6, 24-34)

20. nedeľa

(Iz 56, 1. 6-7)

(Ž 67, 2-3. 5. 6+8)

 (Mt 15, 21-28)

8.nedeľa

(Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13)

(Mk 2, 18-22)

20.nedeľa

(Prís 9,1-6)

(Ž 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)

(Jn 6,51-58)

8.nedeľa

(Sir 27, 5-8)

(Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16)

(Lk 6, 39-45)

20. nedeľa

(Jer 38, 4-6. 8-10)

(Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18)

(Lk 12, 49-53)

1.pôstna nedeľa

(Gn 2, 7-9; 3, 1-7a)

(Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17)

(Mt 4, 1-11)

21. nedeľa

(Iz 22, 19-23)

(Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc)

(Mt 16, 13-20)

1.pôstna nedeľa

(Gn 9, 8-15)

(Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9)

(Mk 1, 12-15)

21.nedeľa

(Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b)

(Ž 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23)

(Jn 6, 60-69)

1.pôstna nedeľa

(Dt 26, 4-10)

(Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15)

(Lk 4, 1-13)

21. nedeľa

(Iz 66, 18-21)

(Ž 117, 1-2)

(Lk 13, 22-30)

2.pôstna nedeľa

(Gn 12, 1-4a)

(Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22)

(Mt 17, 1-9)

22. nedeľa

(Jer 20, 7-9)

(Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9)

(Mt 16, 21-27)

2.pôstna nedeľa

(Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

(Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19)

(Mk 9, 2-10)

 

22.nedeľa

(Dt 4, 1-2. 6-8)

(Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5)

(Mk 7, 1-8.14-15.21-23

2.pôstna nedeľa

(Gn 15, 5-12. 17-18)

(Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14)

(Lk 9, 28b-36)

22. nedeľa

(Sir 3, 19-21.30-31)

(Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11)

(Lk 14, 1. 7-14)

3.pôstna nedeľa

(Ex 17, 3-7)

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9)

(Jn 4, 5-42)

23. nedeľa

(Ez 33, 7-9)

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9)

(Mt 18, 15-20)

3.pôstna nedeľa

(Ex 20, 1-17)

(Ž 19, 8. 9. 10. 11)

(Jn 2, 13-25)

23.nedeľa

(Iz 35,4-7b)

(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)

(Mk 7,31-37)

3.pôstna nedeľa

(Ex 3, 1-8a. 13-15)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11)

(Lk 13, 1-9)

23. nedeľa

(Múd 9, 13-18)

(Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17)

(Lk 14, 25-33)

4.pôstna nedeľa

(1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a)

(Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5-6)

(Jn 9, 1-41)

24. nedeľa

(Sir 27, 33 – 28,9)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12)

(Mt 18, 21-35)

 

4.pôstna nedeľa

(2Krn 36, 14-16. 19-23)

(Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6)

(Jn 3, 14-21)

 

24.nedeľa

(Iz 50,5-9b)

(Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9)

(Mk 8,27-35)

4.pôstna nedeľa

(Joz 5, 9a. 10-12)

(Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7)

(Lk 15, 1-3. 11-32)

24. nedeľa

(Ex 32, 7-11. 13-14)

(Ž 51, 3-4. 12-13. 17+19)

(Lk 15, 1-32)

5.pôstna nedeľa

(Ez 37, 12b-14)

(Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8)

(Jn 11, 1-45)

25. nedeľa

(Iz 55, 6-9)

(Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18)

(Mt 20, 1-16)

5.pôstna nedeľa

(Jer 31, 31-34)

(Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15)

(Jn 12, 20-33)

25.nedeľa

(Múd 2, 12. 17-20)

(Ž 54, 3-4. 5. 6+8)

(Mk 9,30-37)

5.pôstna nedeľa

(Iz 43, 16-21)

(Ž 126, 1(b)-2b. 2c-3. 4-5. 6)

(Jn 8, 1-11)

25. nedeľa

(Am 8, 4-7)

(Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8)

(Lk 16, 1-13)

Kvetná nedeľa

(Iz 50, 4-7)

(Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24)

(Mt 21, 1-11)

26. nedeľa

(Ez 18, 25-28)

(Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9)

(Mt 21, 28-32)

Kvetná nedeľa

(Iz 50, 4-7)

(Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24)

(Mk 11, 1-10)

26.nedeľa

(Nm 11, 25-29)

(Ž 19, 8. 10. 12-13. 14)

(Mk 9,38-43.45.47-48)

Kvetná nedeľa

(Iz 50, 4-7)

(Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24)

(Lk 19, 28-40)

26. nedeľa

(Am 6, 1ab. 4-7)

(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)

(Lk 16, 19-31)

Veľkonočná nedeľa

(Sk 10, 34a. 37-43)

(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

(Mt 28, 1-10)

27. nedeľa

(Iz 5, 1-7)

(Ž 80, 9+12. 13-14. 15-16. 19-20)

(Mt 21, 33-43)

Veľkonočná nedeľa

(Sk 10, 34a. 37-43)

(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

(Mk 16, 1-8)

27.nedeľa

(Gn 2,18-24)

(Ž 128, 1-2. 3. 4-5. 6)

(Mk 10.2-16)

Veľkonočná nedeľa

(Sk 10, 34a. 37-43)

(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

(Jn 20, 1-9)

27. nedeľa

(Hab 1, 2-3; 2, 2-4)

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9)

(Lk 17, 5-10)

2. veľkonočná nedeľa

(Sk 2, 42-47)

(Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24)

(Jn 20, 19-31)

28. nedeľa

(Iz 25, 6-10a)

(Ž 23, 1-3. 4. 5. 6)

(Mt 22, 1-14)

2. veľkonočná nedeľa

(Sk 4, 32-35)

(Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24)

(Jn 20, 19-31)

28.nedeľa

(Múd 7, 7-11)

(Ž 90, 12-13. 14-15. 16-17)

(Mk 10, 17-30)

2. veľkonočná nedeľa

(Sk 5, 12-16)

(Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a)

(Jn 20, 19-31)

28. nedeľa

(2Kr 5, 14-17)

(Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4)

(Lk 17, 11-19)

3. veľkonočná nedeľa

(Sk 2, 14. 22b-33)

(Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)

(Lk 24, 13-35)

29. nedeľa

(Iz 45, 1. 4-6)

(Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c)

(Mt 22, 15-21)

 

3. veľkonočná nedeľa

(Sk 3, 13-15. 17-19)

(Ž 4, 2. 4. 7. 9)

(Lk 24, 35-48)

 

29.nedeľa

(Iz 53, 10-11)

(Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22)

(Mk 10, 35-45)

3. veľkonočná nedeľa

(Sk 5, 27b-32. 40b-41)

(Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b)

(Jn 21, 1-19)

29. nedeľa

(Ex 17, 8-13)

(Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

(Lk 18, 1-8)

4. veľkonočná nedeľa

(Sk 2, 14a. 36-41)

(Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5-6)

(Jn 10, 1-10)

30. nedeľa

(Ex 22, 21-27)

(Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab)

(Mt 22, 34-40)

4. veľkonočná nedeľa

(Sk 4, 8-12)

(Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29)

(Jn 10, 11-18)

30.nedeľa

(Jer 31,7-9)

(Ž 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)

(Mk 10, 46b-52)

4. veľkonočná nedeľa

(Sk 13, 14. 43-52)

(Ž 100, 2-3. 5)

(Jn 10, 27-30)

30. nedeľa

(Sir 35, 15b-17. 20-21)

(Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23)

(Lk 18, 9-14)

5. veľkonočná nedeľa

(Sk 6, 1-7)

(Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19)

(Jn 14, 1-12)

31. nedeľa

(Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10)

(Ž 131, 1. 2. 3)

(Mt 23, 1-12)

5. veľkonočná nedeľa

(Sk 9, 26-31)

(Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32)

(Jn 15, 1-8)

31.nedeľa

(Dt 6, 2-6)

(Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab)

(Mk 12, 28b-34)

5. veľkonočná nedeľa

(Sk 14, 21b-27)

(Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b)

(Jn 13, 31-33a. 34-35)

31. nedeľa

(Múd 11, 22 – 12, 2)

(Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14)

(Lk 19, 1-10)

6. veľkonočná nedeľa

(Sk 8, 5-8. 14-17)

(Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20)

(Jn 14, 15-21)

32. nedeľa

(Múd 6, 12-16)

(Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8)

(Mt 25, 1-13)

6. veľkonočná nedeľa

(Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48)

(Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4)

(Jn 15, 9-17)

32.nedeľa

(1Kr 17,10-16)

(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)

(Mk 12, 38-44)

6. veľkonočná nedeľa

(Sk 15, 1-2. 22-29)

(Ž 67, 2-3. 5. 6+8)

(Jn 14, 23-29)

32. nedeľa

(2 Mach 7, 1-2. 9-14)

(Ž 17, 1. 5-6. 8+15)

(Lk 20, 27-38)

7. veľkonočná nedeľa

(Sk 1, 12-14)

(Ž 27, 1. 4. 7-8a)

(Jn 17, 1-11a)

33. nedeľa

(Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31)

(Ž 128, 1-2. 3. 4-5)

(Mt 25, 14-30)

7. veľkonočná nedeľa

(Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26)

(Ž 103, 1-2,  11-12. 19-20)

(Jn 17, 11b-19)

33.nedeľa

(Dan 12,1-3)

(Ž 16, 5+8. 9-10. 11)

(Mk 13, 24-32)

7. veľkonočná nedeľa

(Sk 7, 55-60)

(Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9)

(Jn 17, 20-26)

33. nedeľa

(Mal 3, 19-20a)

(Ž 98, 5-6. 7-9a. 9bc)

(Lk 21, 5-19)

Turíčna nedeľa

(Sk 2, 1-11)

(Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34)

(Jn 20, 19-23)

34. nedeľa

(Ez 34, 11-12. 15-17 )

(Ž 23, 1b-2a. 2b-3. 5. 6)

(Mt 25, 31-46)

Turíčna nedeľa

(Sk 2, 1-11)

(Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34)

(Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

34.nedeľa

(Dan 7,13-14)

(Ž 93, 1ab. 1c-2. 5)

(Jn 18, 33b-37)

Turíčna nedeľa

(Sk 2, 1-11)

(Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

(Jn 14, 15-16. 23b-26)

34. nedeľa

(2 Sam 5, 1-3)

(Ž 122, 1-2. 4-5)

(Lk 23, 35b-43)

 

 

BIBLICKÉ KATECHÉZY NA SVIATKY A SLÁVNOSTI

 

Vigília slávnosti Narodenia Jána Krstiteľa

(Jer 1, 4-10)

(Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17)

(Lk 1,5-17)

 

Vigília slávnosti sv. Petra a Pavla

(Sk 3,1-10)

(Ž 19,2-3. 4-5)

(Jn 21, 15-19)

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

(Sir 44,1bc.4-7.11-15)

(Ž 117,1-2)

(Mt 28, 16 -20)

 

Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

(1Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2)

(Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14)

(Lk 11,27-28)

 

Slávnosť Všetkých svätých

(Zjv 7, 2-4. 9-14)

(Ž 24, 1b-2. 3-4b. 5-6)

(Mt 5, 1-12a)

 

Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa

(Iz 49,1-6)

(Ž 139, 1-3. 13-14. 15)

(Lk 1, 57-66.80)

 

Slávnosťsv. Petra a Pavla

(Sk 12, 1-11)

(Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9)

(Mt 16, 13-19)

 

Sviatok Premenenia Pána

(Dan 7, 9-10. 13-14)

(Ž 97, 1-2. 5-6. 9)

(Mt 17,1-9; Lk 9,28b-36; Mk 9,2-10)

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

(Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c)

(Ž 45, 10. 11-12. 15-16 )

(Lk 1, 39-56)

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

(Gn 3, 9-15. 20)

(Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4)

(Lk 1, 26-38)

 

Vianočná - vigília

(Iz 62, 1-5)

(Ž 89, 4-5. 16-17. 27+29)

(Mt 1, 1-25)

 

Vianočná - počas dňa

(Iz 52, 7-10)

(Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6)

(Jn 1, 1-18)

Vianočná - v noci

(Iz 9, 1-3. 5-6)

(Ž 96, 1-2a. 2b-3. 11-12a. 12b-13)

(Lk 2, 1-14)

Vianočná - na úsvite

(Iz 62, 11-12)

(Ž 97, 1+6, 11-12)

(Lk 2, 15-20)

Slávnosť Bohorodičky

(Nm 6, 22-27)

(Ž 67, 2-3. 5. 6+8)

(Lk 2, 16-21)

 

Slávnosť Zjavenia Pána

(Iz 60, 1-6)

(Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17)

(Mt 2, 1-12)

 

Druhá nedeľa po Narodení Pána

(Sir 24, 1b-2. 12-16)

(Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20)

(Jn 1, 1-18)

Sviatok Obetovania Pána

(Mal 3, 1-4)

(Ž 24, 7. 8. 9. 10)

(Lk 2, 22-40)

Slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie

(2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16)

(Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29)

(Mt 1, 16. 18-21. 24a)

(Lk 2, 41-51a)

Slávnosť Zvestovania Pána

(Iz 7, 10-14; 8, 10c)

(Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11)

(Lk 1, 26-38)

 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

(Sk 1, 1-11)

(Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9)

 rok A (Mt 28, 16-20)

rou B (Mk 16, 15-20)

rok C (Lk 24, 46-53)

Turíčna Vigília

(Gn 11, 1-9)

(Ex 19, 3-8a.16-20b)

(Ez 37,1-14)

(Joel 3,1-5)

(Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30)

(Jn 7,37-39)

Slávnosť Božieho Tela

 rok A

(Dt 8, 2-3. 14b-16a)

(Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20)

(Jn 6, 51-58)

Slávnosť Božieho Tela

 rok B

(Ex 24, 3-8)

(Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18)

(Mk 14, 12-16. 22-26)

Slávnosť Božieho Tela

 rok C

(Gn 14, 18-20)

(Ž 110, 1. 2. 3. 4)

(Lk 9, 11b-17)

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

(Nm 21, 4c-9)

(Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38)

(Jn 3, 13-17)

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

(Sk 1, 12-14)

(Ž) (Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55)

(Jn 19, 25-27)

Slávnosť Božského Srdca

 rok A

(Dt 7, 6-11)

(Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+10)

(Mt 11, 25-30)

Slávnosť Božského Srdca

 rok B

(Oz 11, 1. 3-4. 8e-9)

(Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6)

(Jn 19, 31-37)

Slávnosť Božského Srdca

 rok C

(Ez 34, 11-16)

(Ž 23, 1-3. 4. 5. 6)

(Lk 15, 3-7)

a