Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

BIBLICKÉ KATECHÉZY NA NEDEĽNÉ LITURGICKÉ ČÍTANIA

 

ROK -A- ROK -A- ROK -B- ROK -B- ROK -C- ROK -C-
1. adventná nedeľa Svätodušná nedeľa 1. adventná nedeľa 34.nedeľa 1. adventná nedeľa Trojičná nedeľa
2. adventná nedeľa Trojičná nedeľa 2. adventná nedeľa 33.nedeľa 2. adventná nedeľa 9. nedeľa
3. adventná nedeľa 11. nedeľa 3. adventná nedeľa 32.nedeľa 3. adventná nedeľa 10. nedeľa
4. adventná nedeľa 12. nedeľa   Všetkých svätých 4. adventná nedeľa 11. nedeľa
Vianočná 13. nedeľa   30.nedeľa sviatok Svätej rodiny 12. nedeľa
Nový rok 14. nedeľa   29.nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána 13. nedeľa
Krst Pána 15. nedeľa   28.nedeľa Nedeľa Krstu Pána 14. nedeľa
2.nedeľa 16. nedeľa   27.nedeľa 2.nedeľa 15. nedeľa
3.nedeľa 17. nedeľa   26.nedeľa 3.nedeľa 16. nedeľa
4.nedeľa 18. nedeľa   25.nedeľa 4.nedeľa 17. nedeľa
5.nedeľa sv. Premenenia Pána   24.nedeľa 5.nedeľa 18. nedeľa
6.nedeľa 19. nedeľa   23.nedeľa 1.pôstna nedeľa 19. nedeľa
7.nedeľa 20. nedeľa   22.nedeľa 2.pôstna nedeľa 20. nedeľa
8.nedeľa 21. nedeľa   21.nedeľa 3.pôstna nedeľa 21. nedeľa
1.pôstna nedeľa 22. nedeľa   20.nedeľa 4.pôstna nedeľa 22. nedeľa
2.pôstna nedeľa 23. nedeľa   19.nedeľa 5.pôstna nedeľa 23. nedeľa
3.pôstna nedeľa 24. nedeľa   18.nedeľa Kvetná nedeľa 24. nedeľa
4.pôstna nedeľa 25. nedeľa   17.nedeľa Veľkonočná nedeľa 25. nedeľa
5.pôstna nedeľa 26. nedeľa   16.nedeľa 2. veľkonočná nedeľa 26. nedeľa
Kvetná nedeľa 27. nedeľa   15.nedeľa 3. veľkonočná nedeľa 27. nedeľa
Veľkonočná nedeľa 28. nedeľa   14.nedeľa 4. veľkonočná nedeľa 28. nedeľa
2. veľkonočná nedeľa 29. nedeľa   13.nedeľa 5. veľkonočná nedeľa 29. nedeľa
3. veľkonočná nedeľa 30. nedeľa   12.nedeľa 6. veľkonočná nedeľa 30. nedeľa
4. veľkonočná nedeľa 31. nedeľa   11.nedeľa 7. veľkonočná nedeľa 31. nedeľa
5. veľkonočná nedeľa 32. nedeľa   10.nedeľa Svätodušná nedeľa 32. nedeľa
6. veľkonočná nedeľa 33. nedeľa       33. nedeľa
7. veľkonočná nedeľa 34. nedeľa       34. nedeľa