Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

Boh diabol rodina sebazaprenie
Božie zjavenie pokánie dieťa skúšky
Ježiš odpustenie Panna Mária úzkosť a strach
Božia vôľa uzdravenie anjeli nádej
Božie Slovo pokoj pokora túžby
Duch Svätý obrátenie radosť ciele
duchovný život svätosť pravda vytrvalosť, vernosť
modlitba kresťanstvo sloboda večný život
viera Cirkev chudoba očistec a peklo
láska evanjelizácia múdrosť  
milosrdenstvo práca, apoštolát, služba slovo ľudské  
utrpenie autorita čas  
hriech kňaz dejiny  
duchovný zápas Eucharistia svet