Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Boh neškatuľkuje ľudí na dokonalých a nedokonalých. To, čo ho zaujíma, je - ako reagujú na to, čo sa deje v ich vnútri. Zaujíma ho, nakoľko je človek ochotný sa obrátiť.
Preto nemôžeme za beznádejné prípady definitívne označiť nikoho, pretože každý, kým žije, má šancu sa obrátiť. To iba človek súdi podľa zdania, Boh však vidí do srdca. (Aleš Opatrný)

„Čo ste vo svojom živote naposledy zmenili? V priebehu posledného týždňa alebo počas uplynulého mesiaca? Viete byť konkrétni? Alebo budú vaše odpovede zakaždým len neuveriteľne vágne? Hovoríš, že rastieš – v poriadku, tak povedz, v čom?“ Povieš: „Vo všeličom...“ „Fajn, tak povedz, ako?“ (Howard Hendricks)

„Odpusť nám, Pane, lebo sa viac bojíme ľudskej nespravodlivosti ako Božej spravodlivosti. Bojíme sa viac päste v krčme alebo pádu do priekopy viac ako pádu do večnej tmy.  Pane, zmiluj sa nad nami!“ (T.S. Eliot – záverečný spev chóru po mučeníckej smrti Tomáša Becketa v hre Vražda v katedrále)

Mnohí si myslíme, že by sme boli lepšími veriacimi, keby sme žili pred dvetisíc rokmi a smeli na vlastné oči vidieť Ježiša a jeho skutky. Je to však veľký omyl! Lebo viera nezávisí od očí. Závisí od srdca!
Dá sa predpokladať, že i zoči-voči Ježišovi by sme boli takí, akí sme teraz. Ak nemáme teraz záujem o duchovné veci, nenašli by sme si čas počúvať Ježiša ani vtedy. Ak si všímame v náboženstve iba kuriozity, práve tak povrchne by sme pozorovali Ježišove zázraky. Nič hlbšie by sa v nás neudialo a my by sme sa vrátili nedotknutí k svojmu každodennému životu. Ak teraz sa nesnažíme zmeniť svoje zmýšľanie a rozhodne odovzdať svoj život Bohu, práve tak hluchí by sme boli voči Ježišovým výzvam počas jeho pôsobenia. (Ján Chryzostom Korec)

Človek, ktorý si nepriznáva svoju hriešnosť, svoj pád, nemôže prijať Krista, nemôže uveriť v Krista, nemôže byť kresťanom. Načo je Kristus tomu, kto je rozumný, cnostný, kto je so sebou spokojný, kto seba považuje za hodného všetkých pozemských aj nebeských odmien? Počiatok obrátenia sa ku Kristovi spočíva v spoznaní svojej hriešnosti a svojho pádu. Iba takýmto sebapoznaním človek cíti potrebu Vykupiteľa a pristupuje ku Kristovi s pokorou, vierou a pokáním. (Ignatij Brjančaninov)

Obrátenie človeka je väčším zázrakom ako vzkriesenie zmŕtvych. (sv. Bernhard z Clairvaux)

Obrátenie je otázkou chvíle. Posvätenie je prácou na celý život. (Josemaría Escrivá)

Aké nádherné je obracať neveriacich, získavať duše!... Áno, rovnako milé je Bohu, ba ešte milšie je zabrániť, aby sa duše strácali. (Josemaría Escrivá)

Otázka novinára: „Čo by sa podľa vás malo v Cirkvi zmeniť?” Odpoveď Matky Terézie: „Vy a ja.”

Keď sa niektoré z Božích detí stratí, je dobré zmobilizovať všetky ľudské i nadprirodzené prostriedky na pomoc, aby sa ono spamätalo a tiež treba dôverovať s istotou v Ježiša. Týmto spôsobom sa vyliate vody vždy vrátia do svojho koryta. (Josemaría Escrivá)