Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Diabol nie je Božím konkurentom. Preto nemôže zničiť Božie plány. Boh vždy dosiahne to, čo chce. (Rudolf Baláž)

Diabol pomáha svojim ľuďom. Ale si ich potom aj berie. (nemecké príslovie)


Keď diabol vyráža proti tebe, nikdy mu nevychádzaj v ústrety, lebo ťa roztrhá na kúsky. Bojuj v opozícii, opevni sa v zákope Božieho milosrdenstva a s trpezlivosťou zdoláš nepriateľa. Ale, hovorím ti: neútoč, bráň sa, ale bráň sa až do krvi! (brat Efraim)

Diabol je len Božím nástrojom. Ako motyka, ktorá sa síce môže vyžívať v ničení buriny, nikdy sa však nemôže dostať z Božej ruky, ani nemôže plieť tam, kde si to Boh nepraje. Motyka nikdy nezmarí plán Boha vytvoriť krásnu záhradu. (Martin Luther)

Niekedy nás Boh uprostred pokušenia naučí viac ako by sme sa mohli naučiť iným spôsobom. Sme blahoslavení, ak vidíme Božiu tvár i vtedy, keď nám do uší hovorí nejaký démon. Samozrejme, spokojní by sme nemali byť, pokiaľ od nás neutečie, i keď musíme si pripomínať, že Boh pre všetko má svoj čas. (Erwin W.Lutzer)

Človeka, ktorý je zjednotený s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha. (sv. Ján z Kríža)

Musím byť bdelý a ostražitý, lebo diabol je chytrejší ako ja. (Angelo Roncalli, 17-ročný)

Pokušenia nech vás neľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. Znamená to, že mu ešte nepatríte. (František Saleský)

Majte sa vždy na pozore pred útokmi diabla. Môžeme azda očakávať, že nás ušetrí od pokušenia ten, ktorý si trúfal pokúšať samotného Krista? (sv. Serafim Sarovský)

Je ťažké konať veľké veci, a pritom neživiť v sebe domýšľavosť. (sv. Anton Paduánsky)

Diabli sa štítia a boja mena Mária. Akonáhle začujú toto meno, vypustia dušu z pazúrov, v ktorých ju pevne zvierali ako korisť. (sv. Brigita Švédska)

Diabol vie, že môže zvíťaziť vždy, keď človek použije iba prirodzené prostriedky. Ale hneď sa bude triasť, ak niekto siahne vyššie – po nadprirodzených prostriedkoch v modlitbe. Preto si diabol dáva veľkú námahu, aby človeku bránil v modlitbe. Stará sa o rozptýlenie, nechuť, nudu – a to naozaj cítime veľmi často. (sv. Maximilián Kolbe)

Obetujte pokušenie za obrátenie hriešnikov. To nahnevá diabla a zaženie ho na útek. Pokušenie sa totiž obráti proti nemu. Nuž a potom vás nechá na pokoji. (Ján Mária Vianney)

Keď je zlo namierené proti tebe, pamätaj: Odpustenie je silnejšie ako horkosť, požehnanie je silnejšie ako kliatba, chvála je silnejšia ako sebaobviňovanie a láska je silnejšia ako nenávisť. (Derek Prince)

Vedz, že diabol ti bude znechucovať miesta, ktoré ťa môžu najviac posvätiť a protiviť ľudí, ktorých si Boh vybral, aby ti pomohli prísť bližšie k nemu.  (brat Efraim)

Božia ruka píše na stenu, aby to videli všetci. Satanova ruka píše na tvoje čelo, aby to videli všetci okrem teba. (Pavel Kosorin)

Diabol podporuje každý extrém – okrem extrémnej oddanosti Bohu. (C. S. Lewis)

Keď diabol zviedol Adama a Evu v raji, len nachvíľu uchopil meč moci. Vzal ho však za čepeľ a tak sa poranil o jej ostrie, že už nikdy nemohol vziať rukami jedlo, len ho mohol získavať z povrchu zeme a prach sa stal príchuťou všetkého, čo kedy ochutnal. (Barnhouse)

I dnes má satan záujem na podsúvaní iného evanjelia, ktoré má sladšie posolstvo a falošnú záruku – niekedy pritom používa vyložené lži, inokedy mieša pravdu a omyl.
(Erwin W.Lutzer)

Diabol je klamár, ktorý má zvrátené uspokojenie z klamania dôverčivých ľudí. Pokiaľ pravda poslúži jeho účelom, použije ju. Keď potrebuje polopravdu, má ich plný arzenál. Avšak jeho najobľúbenejšou zbraňou je lož.. (Erwin W.Lutzer)

Zničiť vieru jediného človeka, ktorý je oddaný Bohu, je pre diabla omnoho cennejšie ako tichá modloslužba tých mnohých neobrátených, ktorí patria kráľovstvu tmy.
(Erwin W.Lutzer)

Diablovo sadistické potešenie z pohľadu na Krista bezmocne visiaceho medzi nebom a zemou bolo síce prchavé, to vedel, ale nemohol mu odolať. Vedel, že zajtrajší rozsudok nad ním bude závažnejší, vedel, že kríž bude preňho nakoniec znamenať porážku. Ale to bude až zajtra. (Erwin W.Lutzer)

Sú ľudia, ktorí si myslia, že keď diablovi niečo rozkážu, okamžite ich poslúchne. Neobmedzenú autoritu nad diablom má však len Boh. Diabol musí poslúchnuť každý Boží, nie však každý náš príkaz. (Erwin W.Lutzer)

Dĺžku a obtiažnosť skúšok určuje Kristus, náš Pán. Keď povie, že skúška bude trvať desať dní, ani najzúrivejší satanov hnev ju nemôže predĺžiť ani o jeden deň. (Erwin W.Lutzer)

K tomu, aby bol Boh oslávený, nemusíme prežiť okamžité vyslobodenie. Stačí naša viera, že nikdy na nás nedoľahne viac, ako sme schopní uniesť. Stačí, ak veríme, že trpíme pod starostlivým dohľadom verného Boha. (Erwin W.Lutzer)

Všetkým, ktorí trpia opakovanými satanovými útokmi, musíme povedať: „Táto skúška nie je nad vaše sily. Boh je verný: nedopustí, aby ste boli podrobení skúške, ktorú by ste nemohli vydržať, ale so skúškou vám pripraví i východisko a dá vám silu, aby ste mohli obstáť“ (1Kor 10,13). (Erwin W.Lutzer)

Satan má zlosť na Boha, pretože vie, že Boh je víťazom v každom boji. Má zlosť, pretože chce byť ako Najvyšší a zároveň vie, že to nikdy nedosiahne. Cíti hlboký odpor voči Božej štedrosti k človeku, pretože dúfal, že sa k nemu v jeho vzbure pripojí celé ľudstvo. Rozčuľuje ho, keď v nás vidí Kristovu podobu, a preto tak často v zlosti na nás útočí. (Erwin W.Lutzer)

Luther hovorieval, že keby za ním prišiel diabol a zaklopal by na dvere jeho srdca, poslal by k dverám Ježiša. Kristus by povedal: „Martin Luther tu býval, ale odsťahoval sa... Teraz tu bývam ja.“ Potom, hovorí Luther, keby diabol uvidel stopy po klincoch na Kristových rukách a jeho prebodnutý bok, okamžite by utiekol. (Erwin W.Lutzer)

Je pre nás nešťastím, že tak často namiesto nie hovoríme možno, a tak si nechávame priestor, aby sme prípadne mohli povedať áno. Podobáme sa človeku, ktorý sa snaží zbaviť dotieravého obchodníka bez toho, aby mu jasne povedal nie a zavrel dvere. Lebo tak i keď o satanov tovar nemáme záujem, nechávame dvere stále pootvorené a diskutujeme o jeho ponukách. (Erwin W.Lutzer)

Musíme prekonať predstavu, že aby bolo niečo dobré, musí to byť príjemné. Takisto musíme prekonať predstavu, že keď je niečo od satana, musí to byť nevyhnutne zhubné. Samozrejme, že satan chce, aby nám to uškodilo, ale Boh nám tým chce prospieť. Satanove útoky môžu byť zhubné len vtedy, ak na ne nesprávne reagujeme. Aj keď nám diabol chce uškodiť, ak v skúške obstojíme, Boh nám požehná. (Erwin W.Lutzer)

Nik nezhrešil vo väčšom poznaní a vo väčšom svetle ako Lucifer. Rozsudok nad ním bude zodpovedať jeho vzbure. Ktovie, ako diabla privítajú tí, ktorých oklamal?! Koľko zlorečení a výčitiek sa mu dostane?! Bude nimi trýznený dňom i nocou a po celú večnosť bude predmetom nenávisti, pohŕdania a odmietnutia. (J. Marcellus Kik)

Diabol má veľmi škaredú tvár, ale pretože je taký skúsený, vie o tom, a nechce, aby videli jeho rohy. Nikdy neútočí priamo. Preto často prichádza preoblečený do ušľachtilosti, ba až duchovnosti. (Josemaría Escrivá)

„Aký nešikovný sa javí diabol!“ – povedal si. „Nechápem jeho stupídnosť: stále tie isté podvody, tie isté klamstvá...“
Máš úplnú pravdu. Ale my ľudia sme menej chytrí a nepoučíme sa z cudzích chýb... A satan počíta s tým všetkým, aby nás pokúšal. (Josemaría Escrivá)

Diabol je dokonalý exekútor – dôsledný a bez emócií. Niekedy si zoberie všetko hneď, inokedy si vychutnáva postupnú likvidáciu toho, čo človek má, no vždy mu ide o to najcennejšie – o dušu človeka.

Diabol – otec lži a vlastnej pýchy – sa často snaží zviesť nás na zlo prostredníctvom ľudí, ktorých zvlášť milujeme. Keby sa teda pokrvné zväzky zmenili na putá, ktoré ti budú brániť napredovať na Božej ceste, rozhodne ich pretrhni. Možno, že tvoja rozhodnosť roztrhne aj putá tých, čo padli do Luciferovej siete. (Josemaría Escrivá)