Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Autorita nie je v tom, že niekto, kto je na vyššom poste, nakričí na nižšie postaveného a ten na ešte nižšie postaveného. Toto je karikatúra autority. Ide tu o zreteľnú absenciu lásky a ľudskej slušnosti, ktorou sa dosiahne jedine to, že ten, ktorý je hlavou, vzďaľuje sa od podriadených, pretože im neslúži, nanajvýš si dáva nimi posluhovať. (Josemaría Escrivá)

Ale... ty si skutočne myslíš, že všetko vieš len preto, že ťa ustanovili za autoritu? Dobre počúvaj! Schopný vodca vie, že sa môže, ba musí učiť od ostatných. (Josemaría Escrivá)

Ľahkovážne rozhodnutia pri riadení bývajú vždy alebo skoro vždy ovplyvnené jednostranným pohľadom na problémy. Akokoľvek veľké by boli tvoje prípravy a schopnosti, musíš vypočuť aj tých, čo sa s tebou podieľajú na riadení. (Josemaría Escrivá)

Zásada každého dobrého vedenia – brať ľudí takých, akí sú, pomáhať im v zdokonaľovaní sa a nikdy nikoho neznevažovať. (Josemaría Escrivá)

Pri svojej riadiacej práci snaž sa byť skutočne objektívny. Vyvaruj sa tých, ktorí majú sklony vidieť skôr, ba takmer vždy len chyby a omyly. Nech ťa napĺňa radosťou istota, že Pán dal všetkým schopnosť stať sa svätými práve v boji s vlastnými chybami. (Josemaría Escrivá)

 Dobré vedenie musí byť pružné, ale nesmie sa vzdávať náročnosti. (Josemaría Escrivá)

Toľkým vzdorovitým katolíkom chcel by som povedať, že tí, čo sa nepodriaďujú disciplíne a poslušnosti legitímnej autorite, prehrešujú sa proti svojej povinnosti a menia sa na stranu: na drobných partajníkov, sprisahancov a klebetníkov, na podnecovateľov osobných sporov, na spriadačov žiarlivosti a kríz. (Josemaría Escrivá)

Keď ľudia priemernej inteligencie a priemerného kresťanského ducha dosiahnu vysoké postavenie, obklopujú sa neschopnými ľuďmi. Ich ješitnosť ich vedie k falošnému presvedčeniu, že takto nikdy nestratia svoju nadvládu.
Naopak, skutočné osobnosti si vyberú prvotriednych pracovníkov, ktorí sú nielen profesionálne zdatní, ale aj žijú usporiadaným čistým životom, a vychovávajú ich na budúce vedúce úlohy. Nesklame ich vlastná pokora, pretože sám rastie ten, kto iným pomáha rásť. (Josemaría Escrivá)

Nehovor o nikom zo svojich podriadených: „Nie je na to vhodný.“ To skôr ty nie si vhodný na svoju funkciu, keď mu nevieš dať miesto, kde by mohol byť užitočný. (Josemaría Escrivá)