Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Umŕtvovanie si nemusíme zámerne a umelo vyrábať. Život so sebou prináša dosť problémov. Naším trápením sú neraz naši najbližší. Mnohí ľudia majú nešťastné vlastnosti, ktorými nás stále dráždia – svojou povahou, názormi, spôsobmi. Aj toto je úzka cesta a tesná brána, o ktorej hovorí Ježiš. Nechcime ale mať všetko ľahké, nechcime si všetko zľahčovať. Neodídem z rodiny, nevystúpim zo spoločenstva, nepôjdem na súd. Nebudem napodobňovať tých, ktorí chcú vždy kráčať širokou cestou pohodlia. (Ján Chryzostom Korec)

Svätá Cirkev hlása: pôst je nielen zdržanlivosťou od pokrmu, ale odvrhnutím zla, zdržanlivosťou jazyka od prázdnych rečí a súdenia, chránením sa pred podráždenosťou, odloženie žiadostivosti a vylúčenie klamstva a falošnosti. Kto sa tak postí, toho pôst je Bohu príjemný, čo aj vám z celej duše prajem. (z pera ruských kresťanských otcov – Anton)

Ľahšie by bolo s plným bruchom a z mäkkej periny sa priamo do svetlého raja prevrátiť. No tam je cesta krížom vytýčená - a nie jedným či dvomi, ale mnohými súženiami sa získava!.. (z pera ruských kresťanských otcov – Anton)

Bolesť hlavy a zubov, manželova či manželkina mrzutosť, rozbitý pohár, pohŕdavé alebo nevrlé slovo: všetky tieto drobné utrpenia, ktoré prijímame a znášame s láskou, nesmierne tešia Božiu dobrotu. (František Saleský)

Je lepšie ovládať svoj jazyk ako postiť sa o chlebe a vode. (sv. Ján z Kríža)

Jedna hodina trpezlivosti má väčšiu hodnotu ako mnoho dní pôstu. (Ján Mária Vianney)

Človek natoľko pokročí v dokonalosti, nakoľko pácha na sebe násilie. (Tomáš Kempenský)

Ak sa má ľudský skutok hodnotiť ako akt lásky alebo obeta, musí prekračovať obyčajnú povinnosť. Každým skutkom lásky totiž človek prekračuje hranicu svojich možností a v každej ľudskej obete dáva prednosť prospechu druhého pred sebectvom. (Max Kašparů)

Ak majú hodinky ísť, treba ich pravidelne naťahovať. Pierko, ktoré ich udržuje v činnosti, musí byť stále napnuté. A tak je to aj s našimi predsavzatiami. Ak ich máme plniť, musíme si ich pravidelne pripomínať.

Kresťania nie sú ľudia, ktorí sedia a plačú. Kresťan je človek, ktorý plače a ide.
(Pavel Kosorin)

Keď som sa vzdal svojich vlastných plánov, ambícií, Boh začal napĺňať moje sny.
(Garry Wilkerson)

Kresťanská je len tá askéza, ktorá nás otvára Božiemu životu a vzkriesenému Pánovi. Nijaká tvrdosť a nijaká askéza sama osebe neotvorí človeka Kristovi, ak sa neuskutočňuje v Duchu Svätom. ( Ján Chryzostom Korec)     

Deň bez sebazaprenia je strateným dňom, pretože sme sa nezriekli samých seba, nepriniesli sme zápalnú obetu našej oddanosti Bohu. (Josemaría Escrivá)

Nepokúsil si sa niekedy v niečom postaviť sa proti svojim náklonnostiam a rozmarom? – Pozri sa, ten čo to od teba žiada, je pribitý na kríži, nevýslovne trpí na tele i na duši a na hlave má tŕňovú korunu – za teba. (Josemaría Escrivá)