Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Keď nejaký mladý človek porobil na svojej ceste životom more hlúpostí, keď premrhal mnoho času, keď má dlžoby, keď je priemerným, neužitočným a znudeným hlupákom a keď vie pritom dobre tárať, vtedy sa o ňom v románoch povie, že veľa prežil a že je duchaplný. V skutočnosti by sa malo povedať, že zaživa umrel. Že nechal kysnúť v sebe ničotu. A akého ducha je plný? Veď duch v ňom vôbec neprebýva... (A Hello)

Niekedy chceme robiť veci nadprirodzene, ale správame sa tak preduchovnene, že nakoniec pôsobíme neprirodzene.        

Zobral si mi, Bože, znova si mi zobral a ešte raz si zobral, kým som nepochopil, že to všetko sú zbytočné veci. (Josip Sanko Rabar)

Najväčšia múdrosť je žiť podľa Božích prikázaní a evanjelia. (Štefan Kónya)

Držme sa čo najďalej od múdrosti, ktorá neplače, od filozofie, ktorá sa nesmeje, od veľkosti, ktorá sa neskláňa pred deťmi. (K. Gibrán)

V každej geniálnej alebo novej ľudskej myšlienke, ba jednoducho v každej vážnej myšlienke, ktorá sa zrodí v čejsi hlave, zakaždým ostane čosi také, čo sa nedá odovzdať iným ľuďom. Vždy ostane čosi, čo zostane vo vás naveky. Aj s tým umriete a nikomu nezveríte možno práve to najhlavnejšie z vašej myšlienky. (F.M. Dostojevskij)

Ako je to možné, že myšlienky, ktoré inteligentný človek vysloví, sú oveľa hlúpejšie než tie, čo sú v ňom? (F.M. Dostojevskij)

Poznám jedincov, ktorí vedia dlho hovoriť o ničom, vysvetliť každý problém, aj keď mu sami nerozumejú, sú schopní sľúbiť nesplniteľné. Väčšinou sa vyznačujú hlučnosťou, extravaganciou a inými atribútmi celebrít veľkého sveta. Jeden môj priateľ o nich hovorieva, že vedia všetko na svete, okrem jedinej veci: že sú hlúpi. (Max Kašparů)

Najmúdrejší nie sú tí, ktorí dosiahnu najvyšší vek, ale tí, ktorým sa podarí do svojich rokov vtesnať najviac života. (Max Lucado)

Musíme sa naučiť využívať svoje pády, aby sme sa odrazili vyššie.

Kiežby tento svet poznal, že existujú len dve skupiny ľudí, ktorých môžeme nazvať rozumnými: Do prvej patria tí, ktorí slúžia Bohu z celého srdca, lebo ho poznajú a do druhej tí, ktorí hľadajú Boha celým srdcom, lebo ho nepoznajú. (Pascal)

Ak chceš vidieť mesiac, pozeraj sa na nebo, a nie do kaluže. (perzské príslovie)

Je to tanec vody, ktorý zaoblí kamienok do krásy, a nie rany kladivom.
(Rabíndranáth Thákur)          

Nepýtaj sa Boha, kde máš odbočiť, ak ideš po diaľnici. (Pavel Kosorin)

Aká jasná je cesta!... Aké zreteľné sú prekážky!... A aké dobré sú zbrane na ich prekonanie!... A predsa koľko obchádzok a koľko zakopnutí! (Josemaría Escrivá)

Život bez zachovávania Božích prikázaní je továrňou na slzy a utrpenie. (Graham Green)

Zostať dôsledným vo svojich rozhodnutiach je cnosťou. Keď sa však časom zmenia okolnosti, táto dôslednosť vyžaduje upraviť si pohľad na problém aj na jeho riešenie.
(Josemaría Escrivá)

Vždy, keď sa otázka položí správne, to znamená pokojne, zodpovedne a v nadprirodzenom pohľade, vždy sa nájde riešenie. (Josemaría Escrivá)

Hodina štúdia je pre moderného apoštola hodinou modlitby. (Josemaría Escrivá)

Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých súvislostiach. (Edita Steinová)

Naším poverením je vládnuť prírode – ale tiež máme povinnosť pýtať sa, ako na to.
(Pavel Kosorin)