Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Dennodenne zápasím so svojimi slabosťami a nedokonalosťami, dennodenne padám, ale aj padám do kolien, dennodenne sa učím odpúšťať, dennodenne volám na Otca, ale mu aj odovzdávam svoje ticho a mlčanie, jachtavé slová, ktoré nedokážu vyjadriť všetko, čo vnútorne viem. (Daniel Hevier)
                       
Opravdivo zvolať „Aleluja“ by sme mali až po tom, ako sme opravdivo zvolali „Beda mi, Pane, zmiluj sa nado mnou!“ (John R.W.Stott)

Očisťovanie – vždy znovu ho potrebuje Cirkev, vždy znovu ho potrebuje jednotlivec. Ako bolestne sa nevyhnutné procesy očisťovania tiahnu celými dejinami, rovnako bolestne sa tiahnu životom ľudí, ktorí sa oddali Kristovi. V týchto očisťovaniach je stále prítomné tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania. Sebachválu človeka i inštitúcií treba obstrihávať – to, čo sa stalo príliš veľkým, treba opäť doviesť k jednoduchosti a chudobe samého Pána. (Benedikt XVI.)

V dnešnej dobe si mnohí obrazne „roztrhávajú rúcho“ v súvislosti so škandálmi v Cirkvi či rôznou nespravodlivosťou vo svete, teda vždy v súvislosti s druhými. Ale zdá sa, že dnes je málo takých, ktorí toto dokážu urobiť pri pohľade do vlastného vnútra a svedomia. (Ján Vígľaš)

Najdôležitejším pokáním je, ak si dobre vykonávame bežné každodenné povinnosti.
(sv. Maximilián Kolbe)

Človek dáva prednosť čistote nie tým, že sa neumaže, ale tým, že sa umýva. Kresťan dáva prednosť čistote srdca nie tým, že nehreší, ale tým, že koná pokánie.

Pre pracovnú zaneprázdnenosť nezabúdaj na spytovanie svedomia a za každý priestupok vykonaj nejaké pokánie. (sv. Ján z Kríža)

Musíme vynaložiť viac času na to, aby sme si vyprosili ľútosť, než na spytovanie svedomia.
(Ján Mária Vianney)

Výstižné poznámky a vtipy, ktoré nevyšli z tvojich úst, žart, ktorý si nepovedal, prívetivý úsmev pre toho, kto ťa obťažuje, mlčanie pri nespravodlivom obvinení, láskavý rozhovor s ľuďmi, ktorí ťa otravujú a vyčerpávajú, každodenné úsilie povzniesť sa nad malichernosťami, nepríjemnosťami a bezočivosťou ľudí, ktorí s tebou žijú... to všetko, vytrvalo uskutočňované, je pravé vnútorné umŕtvovanie.  (Josemaría Escrivá)

Ľutuj úprimne každú premárnenú chvíľu alebo čas, ktorý plynie bez lásky k Bohu.
(sv. Ján z Kríža)

Čo keby som neumrel! Čo keby sa mi vrátil život – tá nekonečnosť! Potom by som každú minútu premenil na celý život, nič by som nepremárnil, každú minútu by som zlatom vyvažoval, nič by som nepremrhal zbytočne. (F.M. Dostojevskij)

V človeku vedľa seba existuje pravda i lož – ešte aj slzy pokánia chce využiť vo vlastný prospech. (F.M. Dostojevskij)

Či naozaj treba sťažovať trest tomu, koho už aj tak zasiahol trest Boží? (F.M. Dostojevskij)

Modlitba a pokánie sú ako dve krídla, ktoré pozdvihujú dušu a nesú ju k Bohu. (Ján XXIII.)

Brány do raja sú dve: nevinnosť a pokánie. Kto z nás, ľudí slabých a úbohých, môže tvrdiť, že nájde otvorenú tú prvú? Tá druhá je však istá: Ježiš ňou prešiel, s krížom na pleciach, aby odčinil naše hriechy a pozýva nás nasledovať ho. (Ján XXIII.)

Mať možnosť pristúpiť k Bohu v modlitbe pokladám za synovské privilégium. Preto mi pripadá ukladanie modlitieb za pokánie ako nedomyslený a rutinný skutok. (Max Kašparů)

Hriech človeka rozladí, pokánie ho vyladí. Pokánie obsahuje poznanie, uznanie a vyznanie hriechu.

Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete je zodpovedný v prvom rade hriech. (Raniero Cantalamessa)

„Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť!“ Túto krásnu modlitbu si často opakuj s vierou úbohého malomocného, keď sa ti stane to, čo vie Boh a ty a ja. Zakrátko počuješ Učiteľovu odpoveď: „Áno, chcem, buď čistý!“ (Josemaría Escrivá)

Pokáním pochovaj svoje nedbalosti, urážky a hriechy do hlbokej jamy, ktorú vyhĺbi tvoja pokora. Tak ako hospodár zakopáva zhnité ovocie, suché konáre a spadnuté lístie pod strom, ktorý ich splodil. A to, čo bolo neužitočné, ba dokonca škodlivé, prispeje teraz k novej úrode. Nauč sa i ty zo svojich pádov načerpať vzpruhu: zo smrti život! (Josemaría Escrivá)

Nebudeme obžalovaní z toho, že sme nerobili zázraky, že sme neboli teológmi, že sme nemali videnia. No určite sa budeme musieť pred Božou tvárou zodpovedať za to, že sme neoplakávali svoje hriechy. (sv. Ján Klimak)

Keď si spomenieš na svoj doterajší život, život bez výšok a hĺbok, uvedomuješ si, koľko času si stratil, a pýtaš sa, ako by si ho mohol znovu získať. Odpoveď znie – pokáním a oddanosťou.
(Josemaría Escrivá)