Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Človek je schopný milovať a odpúšťať. Boh mu dal niečo zo seba.  (Štefan Kónya)     

Ak nám niekto urobí niečo zlé, zvykneme si to vytesať do kameňa. Ak nám však niekto urobí niečo dobré, zapíšeme si to len do piesku. (Tomáš Morus)

Ak na niekoho pamätáš v zlom, prestaň a radšej sa za neho modli. Modlitbou oddelíš smútok od spomienok na zlo, ktoré ti bolo spôsobené a zastavíš tak narastanie neodpustenia. (Maxim Vyznávač)

Modlím sa za brata, ktorý ma zranil a ktorému zo srdca odpúšťam. Spojený s Kristom, ktorý je kňaz a obeta zároveň, obetujem svoje utrpenie za Cirkev a za svet. (Ján Pavol II.)

Odpustiť neodpustiteľné je ťažké, ale taký je kríž – pichľavé slová, tvrdé drevo, ostré klince.
(W. Stoddard)

Slabí hľadajú odplatu, milosrdenstvo je výsadou silných.

Len v dávaní prijímame. Len v odpúšťaní je nám odpustené. Len v smrti sa rodíme do večného života.

Častokrát nechápeme význam Kristovho odpustenia skrze jeho krv. Na konci ťažkého dňa poznamenaného našimi zlyhaniami a hriechom sme v pokušení prísť k Bohu a povedať mu, že v skutočnosti nečakáme, že naše modlitby vypočuje, pretože sme zlyhali. Naproti tomu, keď máme dobrý deň a vyzerá to, že náš vzťah s Bohom sa uberá správnym smerom, myslíme si, že Boh nás určite vypočuje. V oboch prípadoch sa mýlime. Či prežijeme dobrý alebo zlý deň, základom pre náš prístup k Bohu by mala byť Kristova krv, ktorá očisťuje.
(Erwin W.Lutzer)

Keď nás niekto zraní, postavíme si voči nemu hradbu. Tak chceme predísť ďalším ranám. Začneme si starostlivo vyberať, koho pustíme dnu. Držíme si od tela každého, kto by nám mohol ublížiť. Tak hradby svojho srdca navyšujeme a ani nezbadáme, že hradby, ktoré mali pôvodne slúžiť ako ochrana, stali sa našim väzením. (John Bevere)

Prinúť sa, keď to bude potrebné, aby si vždy hneď odpustil tým, ktorí ti ubližujú. Pretože akokoľvek by bola veľká ich neprávosť alebo urážky, ktoré ti spôsobili, nie je to nič v porovnaní s tým, čo ti Boh odpustil. (Josemaría Escrivá)

Akú úbohú dušu majú tí, čo si horlivo strážia svoj „zoznam krívd“. Skutočná láska znesie všetko a nevedie nijaké záznamy o stálych a potrebných službách, ani o urážkach, ktorých sa jej dostáva. (Josemaría Escrivá)

Odpúšťať. Z celého srdca, bez stopy po pomste. Je to veľký a plodný postoj. Taký bol Kristov postoj na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ Z tohto postoja vzišla tvoja i moja spása. (Josemaría Escrivá)

Niektorých tŕňov sa môžeš zbaviť tak, že ich vložíš do Božích rúk. Z niektorých zranení sa môžeš vyliečiť, ak budeš schopný naozaj odpustiť. Niektoré zranenia sú však nevyliečiteľné, nepomôže im ani všetka láska tohto sveta. Skús na ne zabudnúť. Prestaň sa na nešťastia pozerať cez zväčšovacie sklíčko! (Phil Bosmans)

Odpúšťať znamená vidieť zlo v celej jeho nahote, a predsa sa ním nedať uchvátiť.
(J. Ch. Arnold)