Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Na obranu viery Cirkev obetovala aj slobodu, ale na zachovanie slobody nikdy neobetovala vieru. (kardinál Štefan Wyszinski)

Oslobodiť sa – to znie príťažlivo. Robme to radikálne a prísne! A s pomocou Božou.
(Leon Suenens)

Každý slobodný človek je znamením nádeje, útechy a povzbudením pre tých, ktorí sú vo väzení. (Karl Barth)

Žiadna vôľa, ktorá sa postaví proti Božej vôli, nemôže nájsť trvalé naplnenie a slobodu.
(Erwin W.Lutzer)

Slobodu máme na to, aby sme slúžili iným. Ten, kto slúži, je slobodný, ale ten, kto je otrokom, nemá inú možnosť, je spútaný. Zatiaľ čo otrok iba živorí a musí slúžiť, služobník žije, aby slúžil. (John Bevere)