Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Nepokúšaný kazateľ nám nebude na osoh a neskúšaný bude len hovoriť do prázdna. (Joseph Parker)

Farnosť sa nezmení jednou kázňou v kostole. Ale konkrétnou zmenou v živote viery, počnúc kňazmi vo farnosti. (Marián Kováčik)

Chcel by som vyzvať aj veriacich, aby sa nebáli svojich kňazov navštíviť. Nie iba vtedy, keď potrebujú vybaviť krstné listy či pohreby. Aby vedeli, že fary sú pre nich otvorené. (Rudolf Baláž)

Kňaz, ktorý naplno žije pre ľudí, o chvíľu nebude mať ani voľný čas. Ľudia mu ho vyplnia. Ďakujem za každodennú pastoračnú prácu, ktorú, bratia, robíte vo svojich farnostiach. (Rudolf Baláž)

Chcem poďakovať kňazom, ktorí sa starajú o kňazské povolania. Niekedy stačí, ak niektorý z nich mladému človeku položí ruku na plece a povie mu: „Ak ťa Boh volá, pomôžem ti, ako viem. Budem pri tebe stáť, aby si vedel odpovedať na Boží hlas“. (Rudolf Baláž)

Ďakujem tým kňazom, ktorí napriek všetkým zápasom a bojom ukazujú svojím životom, že byť kňazom verným Bohu je niečo nádherné. (Rudolf Baláž)

O Josemaría Escrivá: Lepšie splnil otcovstvo srdca než ktorýkoľvek podľa otcovstva tela.

Keď niekedy vidím, ako si kňaz na kazateľnicu starostlivo ukladá text príhovoru, pristihnem sa, že si zlomyseľne prajem, aby mu pripravené papiere odvial závan vetra preč a poprehadzoval ich, aby sa už nedali použiť. Prajem si, aby kazateľ len nečítal teológiu a exegézu, ale nechal prehovoriť svoje srdce. (Alessandro Pronzato)

Aj keby ste mali dvesto anjelov, nebudú vás môcť rozhrešiť! Jeden kňaz, akokoľvek jednoduchý, to môže urobiť. Môže vám povedať: „Choď v pokoji, je ti odpustené...“ Ó, aké vznešené je byť kňazom! Čo to znamená, pochopíme celkom až v nebi... Ak by sme tomu rozumeli už tu, na zemi, zomreli by sme nie od strachu, ale od lásky.
Kňaz nie je kňazom pre seba. Sám seba nemôže rozhrešiť. Nevysluhuje si sviatosti. Nie je pre seba: je pre vás. Kňazstvo – to je láska Ježišovho srdca. Keď vidíte kňaza, spomeňte si na Pána. (Ján Mária Vianney)

Keby chceli kresťanskí pastieri viac a užšie priľnúť k Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný v slabosti a keby boli schopní prijať pokorenie, ktoré so sebou slabosť prináša – namiesto toho, aby sa bili o moc – bolo by v Cirkvi omnoho menej nezhôd a omnoho viac harmónie. (J.R.W. Stott)

Nikdy nesmieme zabudnúť – ako kňazi – že jediným správnym prístupom k službe Pastiera nie je úspech, ale kríž. (Benedikt XVI.)

Vlastná podoba kňažstva neznamená, že sa človek dostáva konečne k mocenským pákam, ale že sa vzdáva vlastných životných projektov a stavia sa do služby. (Benedikt XVI.)

Pre putovanie po mystických cestách je nevyhnutné mať duchovného otca. Pros svojho nebeského Otca, aby ti poslal otca na tejto zemi. Ak ani tak nestretneš duchovného vodcu, ver, že Boh ti zoslal Ducha Svätého, otca chudobných, aby ťa viedol. (brat Efraim)

Boha uráža, ak sa kazateľ bojí, aby niekoho neurazil. (Pavel Kosorin)

Proste za kňazov, ktorí sa musia stýkať so svetom, aby boli dokonalí, lebo jeden dokonalý vykoná viac ako mnohí iní. (sv. Terézia Ávilská)

Chcel by som zakričať do ucha toľkým ženám a toľkým mužom: „nie je to nijaká obeta odovzdať deti do služby Bohu: je to česť a radosť!“ (Josemaría Escrivá)  

Dobrý pastier nepotrebuje strašiť svoje ovce. Takýto spôsob používajú zlí vodcovia. Preto sa nemôže nikto – ani oni sami čudovať, že ostávajú napokon nenávidení a osamotení. (Josemaría Escrivá)

Tak ako k nám Ježiš prichádza v skromnej hostii bez chuti, tak aj Duch Svätý niekedy pôsobí skrze monotónneho, nevýrazného kazateľa. (Scott Hahn)

Ak je Panna Mária tak uctievaná, lebo nosila Krista vo svojom lone, ak sa Ján Krstiteľ zachvel a neodvážil sa dotknúť svätej hlavy Božej, ak je uctievaný hrob, v ktorom ležal Kristus len kratučko, ako by mal byť svätý, spravodlivý a hodný ten, kto sa Pána dotýka rukami, srdcom a ústami ho prijíma a iným ho k prijímaniu podáva! Je to veľká bieda a poľutovaniahodná slabosť, keď vy, ktorí ho máte tak blízko, staráte sa ešte o niečo iné na svete! Celé ľudstvo nech sa chveje, celá zem nech sa trasie a nebo nech jasá, keď je na oltári v rukách kňaza Kristus, Syn živého Boha! (František z Assisi)

Som len úbohý brat, ktorý sa modlí. (Páter Pio)

Duša bez učiteľa, akokoľvek čnostná, je ako rozpálený uhoľ, ponechaný na seba: skôr vychladne ako sa rozhorí. (sv. Ján z Kríža)

Kto chce byť sám bez opory učiteľa a vodcu, bude ako opustený strom na poli: jeho ovocie nikdy nedozrie, aj keby ním bol obsypaný, lebo ho pocestní otrhajú. (sv. Ján z Kríža)

Dobrá kázeň sa od zlej odlišuje okrem iného tým, že po dobrej homílii sa poslucháč zamyslí nad sebou a po zlej nad kazateľom. (Max Kašparů)