Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Nemôžeme pochopiť bolesť človeka, ak s ním necítime. Súcit síce neodstráni bolesť, ale často mierni jej prežívanie. Cudzota a chlad bolia dvojnásobne. Ľudia často túžia viac po súcite ako po hlbokých úvahách. (Ján Chryzostom Korec)

Ten, kto nevidí svoje hriechy, nikdy nedokáže prijať Krista. Lebo kto nevidí svoju záhubu, ten Krista nepotrebuje. Kristus je Spasiteľ, Lekár, ale keď som zdravý, načo mi je potom lekár? Kresťanstvo sa v človeku začína až vtedy, keď začína vidieť, že: ja nedokážem nezávidieť, nedokážem neodsudzovať, nedokážem nepretvarovať sa, nedokážem nebyť pokrytcom, neprejedať sa, nebyť pyšným, hrdým... Až keď to začíname vidieť, vtedy sa začína naša spása. (Marek Ignacik)

Keď čítame evanjeliá, vidíme, že Ježiš bol schopný vyjadriť svoje pocity úplne slobodne – bez hanby a rozpakov. My, naopak, ako „dobrí kresťania“ sa snažíme predbehnúť svoje pocity tak rýchlo ako je to len možné. Napríklad cítime nával hnevu alebo smútku a hneď, ako si to uvedomíme, spustíme v sebe akýsi mechanizmus, aby sme tieto pocity v sebe otupili. Niekedy aj pomocou modlitby „Pane, obetujem, odovzdávam ti to...“ Ale každý prirýchly pokus o zduchovnenie citového života vedie k tomu, že emócie začneme v sebe pochovávať, Preskočíme to, čo je prirodzené, ľudské. (Marián Holbay)

Schopnosť slobodne vyjadriť vlastné emócie je známkou duchovného zdravia. (Marián Holbay)

Ku každému lieku treba pridať úsmev. (Páter Pio)   

Bez útechy nemôžeš žiť. Útecha – to však nie je záplava slov. Útecha je ako upokojujúca masť na bolestivú ranu, ako mäkká dlaň, ktorá pohládza tvoje vlasy. Útecha je ako dobrotivá tvár v tvojej blízkosti, ktorá ti rozumie, ktorá ťa počuje, ktorá ostane s tebou aj v tvojej bolesti a zúfalstve a ukáže ti pár hviezd. (P. Bosmans)

Anjel položí na boľavé miesto svoju ruku a vraví: „Buď uzdravený!“ Takým anjelom by som chcel byť, keď ho budeš potrebovať. (Jőrg Zink)

Pozvoľné, ale silné uzdravovanie patrí k najšťastnejším zážitkom ľudského života. Kto nebol skutočne chorý, nepozná pravý zážitok zdravia. (Henry Walter Braun)

Často ideme s našim zranením za všetkými, len nie za tým, kto ho spôsobil. Zranený človek z celého srdca verí v oprávnenosť svojho hnevu. A všetci súhlasia s tým, ako veľmi sme museli trpieť, a to nám poskytuje útechu, a utvrdzuje nás v oprávnenosti našej sťažnosti. Takéto správanie však nie je nič iné ako sebaľútosť a sebectvo. (John Bevere)

Žiadnou chorobou by sme nemali prejsť bez toho, žeby sme si nevzali kus požehnania, ktoré z nej plynie. (Friedrich Rittelmeyer)

Ak nás môže uzdraviť blízkosť určitej osoby, tým skôr nás môže uzdraviť blízkosť Boha.
(Wilhelm Willms)

Uzdravovaní Kristom neboli tí, ktorí šli za ním v zástupe, ale tí, ktorí pred ním padli na kolená. (Pavel Kosorin)

Najlepším liekom človeka je človek. (africké príslovie)

Musíme mať veľa odvahy, aby sme jeden druhému povedali o svojej zraniteľnosti.
(John Powell)