Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Keď chýbajú pozemské dobrá, pribúdajú dobrá duchovné, a tie nás nasýtia omnoho viac a prinesú nám väčší pokoj. Videla som viac duchovného života a radosti navonok, keď má telo len to najnutnejšie, ako keď vedie pohodlný život vo veľkom dome. (Terézia z Avily)


I keď Jeremiáš pociťoval odpor voči nenásytnej chamtivosti boháčov, mal rovnako málo v láske i biedu a chudobu. Vedel príliš dobre, že bieda telesná nielenže nepodporuje myšlienky na Boha, ale ich často zaháňa. (Franz Werfel)

Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa. (Prísl 30, 8-9)

Skutočná chudoba je na rozdiel od biedy vždy krásna, je to výsada duchovnej aristokracie. (brat Efraim)

Starosť o môj každodenný chlieb je materiálna otázka. Starosť o chlieb môjho brata je otázka duchovná. (N.A. Berďajev)

Ak delíš svoj chlieb úzkostlivo, bez dôvery, bez odvahy – bude ti chýbať. Pokús sa deliť ho bez myšlienky na budúcnosť, bez počítania, bez šetrenia – ako Božie dieťa, však Pán je nad všetky žatvy sveta. (D.H. Camara)

Chudoba môže byť údel, ale tiež neschopnosť, či zlá voľba. (Pavel Kosorin)

Nech nikto nespyšnie za to, že dáva chudobnému. Tebe možno chýba viac. Ten, ktorému dávaš, možno potrebuje strechu nad hlavou, ale ty potrebuješ nebo. Jemu chýbajú peniaze, ale tebe chýba spravodlivosť. (svätý Augustín)

Ľahšie je utíšiť materiálny hlad človeka, poskytnúť chudobným odev a bývanie, omnoho ťažšie je nájsť odpoveď na obrovskú osamotenosť a núdzu srdca. (Matka Tereza)

Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich, aby nám poďakoval, a povedal: Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť, ako plánovať rodinu. Veď tu nejde o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku. Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia. (Matka Tereza)