Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

V živote sme stále na viacerých križovatkách, z ktorých sa rozbiehalo vždy niekoľko ciest. Ako sme sa rozhodovali? Tak, aby sme vždy mali výhľad k Bohu? Alebo sme sa rozbehli za svojimi vidinami, rozrážajúc si čelo o skaly lacného úspechu či pýchy? (Ján Chryzostom Korec)

Boh je poklad, ktorý sme zakopali do vlastného srdca tak hlboko, že sa viac k nemu nemôžeme dostať. (Josip Sanko Rabar)

Človek by sa mal snažiť prežívať vlastný príbeh, nie byť kópiou niekoho iného. (Benedikt XVI.)

My vieme, že raz sa stretneme s Bohom, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. A predsa sa tvárime, že máme vážnejšie veci, o ktoré sa musíme starať. No čo je vážnejšie ako Boh? (Ján Chryzostom Korec)

Život je krátky, večnosť je bez konca... Urobme z nášho života ustavičnú obetu, mučeníctvo lásky. (sv. Terézia z Lisieux)

Ak prosíš Pána o veľké veci, diabol ťa vždy obviní, že toho nie si hoden. A vieš čo? Ja mu v tom vždy dávam za pravdu. Dostávame ich totiž kvôli Ježišovi, nie kvôli nám samým.
(Rick Joyner)

Nechať sa ťahať, plávať s prúdom, zanikať v mase – to nás vedie zasa len do masy a do prázdna. Odvaha k výstupu, námaha, to je to, čo ma vedie na správnu cestu. (Benedikt XVI.)

Stará katolícka múdrosť: „akú má človek nedeľu, takú má i smrť“ ukazuje, že ak Boh a nedeľa úplne zmiznú zo života človeka, chýbajú i rezervy na zvládnutie posledného prechodu. (Benedikt XVI.)

Povolanie – to nie je len kláštor. (Bruce Clewelt)

Človeče, napodobňuj zem! Prinášaj úrodu ako ona, aby si nebol horší ako mŕtva hmota. Ona prináša ovocie nie pre svoj úžitok, ale aby slúžilo tebe! (sv. Bazil Veľký)

Nie veľké a výnimočné veci, ale výnimočná dokonalosť v obyčajných a malých veciach. (Angelo Roncalli, 17-ročný)

Každý človek je povolaný na svete niečo dotiahnuť do konca. (Martin Buber)

Z každej chvíle, z každého dňa je utkaný náš život. Je dielom Božej prozreteľnosti, ktorá ho tká zo šťastných chvíľ, ale i z časov protivenstva. Najlepší otec volí to najlepšie, ak je to i protivenstvo i skúška. (M. Středa)

Nie je dôležité, aby sme kráčali, ale kto pôjde s nami. (Prado Flores)

Veriaci človek by nemal mať nízke ciele, smeruje predsa k Najvyššiemu. (Pavel Kosorin)

Náplňou kresťanského života nie je recitovať Bohu jeho verše, ale zložiť mu vlastnú báseň. (Pavel Kosorin)

Niekedy žije človek svoj život ako rybička v akváriu – stále v pohybe, ale stále bez cieľa. (Pavel Kosorin)

Bol som stvorený, aby som svojimi činmi vystúpil až k Bohu. (sv. Gregor Naziánsky)