Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Azda si niekto pomyslí, že som naivný. To nič. Aj keď ma budú považovať za hlupáka, pretože stále verím v lásku, ubezpečujem vás, že v ňu budem veriť navždy. A dokiaľ mi Kristus dopraje života, budem sa ako jeho kňaz usilovať o jednotu a pokoj medzi tými, ktorí sú si ako deti jedného Otca bratmi. Budem sa snažiť o to, aby celé ľudstvo spelo k vzájomnému porozumeniu a aby všetci mali rovnaký ideál – ideál viery. (Josemaría Escrivá)

My, kresťania, dokážeme aj citáty z Písma používať na to, aby sme brojili proti sebe. (Marián Holbay)

Slová o ohni, ktorý priniesol na svet, patria k Ježišovmu výroku o pokoji, ale súčasne ukazujú, že skutočný pokoj je boj. Že pravda je hodna utrpenia a sporov, že nesmieme prijať lož, aby bol pokoj. (Benedikt XVI.)

Keď sa Boh zmocní ľudského srdca, jeho prítomnosť nikdy nie je prítomnosťou pokojnou. Nezaručuje pohodlie. Naopak, zasieva nepokoj, vyvoláva trýzniace nostalgie, ženie k nemožným cieľom, vrhá do nepochopiteľných dobrodružstiev. (sv. Bazil)

Najistejšie zo všetkých miest na svete je pre mňa to, kde ma chce mať Boh.
(Jozef Freinademetz)

Kto s neochvejnou dôverou zverí všetko do rúk Boha, umožní mu brať a dávať podľa jeho želania, nájde nevýslovný pokoj a vnútornú slobodu. (Jacques Philippe)

Diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z ľudského srdca. Lebo vie, že tam, kde je pokoj, koná Boh veľké veci. (Jacques Philippe)

Čím je hladina jazera pokojnejšia, tým dokonalejšie sa bude slnko od nej odrážať.
(Jacques Philippe)

Nadobudni vnútorný pokoj, a mnohí ľudia nájdu pri tebe spásu. (sv. Serafim)

Bez boja niet pokoja. (sv. Katarína Sienská)

Vnútorný pokoj je nielen podmienkou duchovného boja, ale veľmi často je tým, o čo diablovi v tomto boji ide. Prvým cieľom nášho duchovného boja nemá byť víťazstvo, ale skôr schopnosť zachovať si vnútorný pokoj. (Jacques Philippe)

Na ťažkosti a búrky treba odpovedať s pokojom evanjelia. (Ján XXIII.)

Učiň zo mňa, Pane, Božiu dúhu, čo obsahuje všetky farby, v ktorej sa láme svetlo. Pretváraj ma, aby som bol stále viac Božou dúhou, ktorá zvestuje pokojné počasie po búrkach na jazere.
(H. Camara)

Ak seješ nepokoj, nepokoj budeš aj žať. (John Bevere)

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba: Boh sám stačí.
(sv. Terézia z Avily)

Nuž, kráčajme od jedného objavu k druhému, prijímajme prichádzajúci deň ako dnešok s Bohom a vo všetkom hľadajme pokoj srdca. Tak sa život stane krásnym... Život bude krásny.
(brat Roger z Taizé)

Najlepším liekom proti tvojmu vnútornému nepokoju sú trpezlivosť, čistota úmyslu a pohľad na veci z nadprirodzeného hľadiska. (Josemaría Escrivá)

Aj keby sa všetko zrútilo, skončilo, aj keby sa udalosti vyvíjali opačne ako si predpokladal, pri všetkých hrozných protivenstvách nič nedosiahneš, ak sa budeš len znepokojovať.
(Josemaría Escrivá)

Hrozí ti veľké nebezpečenstvo, ak sa uspokojíš s postavením „dobrého dieťaťa“ alebo s cieľom dosiahnuť bežný bezproblémový domov, kde vládne len šťastie.
Takáto predstava je karikatúrou domova v Nazarete. Kristus, ktorý priniesol šťastie a poriadok, odišiel z domu, aby šíril tieto dary medzi mužmi a ženami všetkých čias.
(Josemaría Escrivá)

To, čo robí nás ľudí šťastnými alebo nešťastnými, nie sú vonkajšie okolnosti, ale náš vzťah k nim. (E. Arnold)

Nech sa stane čokoľvek, zatvorím oči a nezdvihnem hlavu z Ježišovho srdca.
(Francesca Cabrini)