Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

V dnešnej dobe mnohí strácajú odvahu zoči voči zlu, ktoré ohrozuje náš svet. Sú v pokušení vzdať sa tak ako prorok Jonáš, keď sedel zarmútený pod ricínovníkom a čakal na smrť. Iba moc Ducha Svätého nás môže posilniť v boji za dobro. (Ján XXIII.)

Vrúcne si dúfal v Boží zásah a nič sa nestalo? Aj druhýkrát si dúfal a zasa nič? Všetko išlo ako predtým aj napriek toľkým modlitbám, toľkým slzám, azda aj napriek znameniam, že tentokrát už budeš vypočutý? Dúfaj ďalej, dúfaj opäť, až do konca!
(Raniero Cantalamessa)

Keby sme pomohli dúfať čo i len jedinému človeku na zemi, nežili by sme nadarmo.
(Martin Luther King)

Vždy, keď strácame i tú poslednú nádej, majme na pamäti, že obyčajný vojak je zlým posudzovateľom veľkých bitiek.  (William R.Inge)

Bože môj, som vnútorne presvedčený, že moja dôvera v teba nikdy nemôže byť priveľká a že to, čo mi dáš, vždy bude väčšie než to, v čo som dúfal. (Claude de la Colombière)

Nádej nie je sen, ale spôsob, ako sny uskutočniť. (Joseph L. Suenens)

Boh neplní všetky naše priania, ale dodržiava všetky svoje prisľúbenia.
(Dietrich Bonhoeffer)

Bez nádeje nie sme kresťanmi, ba dokonca ani ľuďmi schopnými uniesť ťarchu života.
(Carlo Maria Martini)

Pre kresťana nie je nádej niečím neurčitým, naopak má veľmi jasné rysy: nie je to posledná bohyňa tiež odsúdená na zánik, ale zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý žije v srdci kresťana.
(Emilio Gandolfo)

Nádej vidí klas, i keď môj telesný zrak vidí len hnijúce zrno. (Primo Mazzolari)

Neustále dôveruj svojmu Bohu, On nikdy žiaden boj neprehrá. (Josemaria Escrivá)

Nádej, ktorá sa bojí rizika, nie je opravdivá. (Helder Camara)

Nádej kresťana je nádejou Abraháma, ktorý očakáva život tam, kde sa všetko zdá byť neplodné ako Sárino lono. (Ján Pavol II.)

Korene naberajú silu v zime. (sv. Augustín)

Nádej nespočíva v tom, čo sme schopní vykonať, ale v tom, že Boh je milosrdný a splní na nás, čo v našich silách nie je. (Klaus Hemmerle)

Kto sa úplne vloží do rúk všemohúceho Boha, nikdy nestavia nič na piesku.
(Geog Neumark)

Žiadny mrak nie je natoľko čierny, aby nemal striebristé okraje. (anglické príslovie)

Môj Pane a Bože! Som natoľko presvedčený, že sa staráš o všetkých, ktorí v teba dúfajú, a že tým, ktorí všetko očakávajú od teba, nemôže nič chýbať, že som sa rozhodol žiť bez starostí a každý nepokoj vložiť na teba. (Claude de la Colombière)

Nehovor, že sa ti niektorá nádej nenaplnila! Veď si sa obával toľkého zla, ktoré ťa nakoniec nepostihlo! (Friedrich Rückert)

Pane, pomôž nám vydať sa zajtrajškom a neotáčať sa späť, vykročiť bez strachu z námahy. Daj, nech môžeme ďalej dúfať, akoby život začínal iba dnes. Daj nám odvahu a silu uprostred búrok, pretože si tu s nami a v teba vkladáme nádej. (Joseph L. Suenens)

Občas ťa opúšťajú sily? Prečo sa s tým nezveríš svojej Matke? Ona je „potešenie zarmútených“, „pomocnica kresťanov“...ona je naša nádej, kráľovná apoštolov!
(Josemaría Escrivá)

Nikdy nezúfaj. Lazár bol mŕtvy a jeho telo hnilo. „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe“, povedala Mária Ježišovi. Keď počuješ Božie vnuknutie a budeš ho nasledovať „Lazár, poď von!“, vrátiš sa k životu. (Josemaría Escrivá)

Pre kresťana je aj slnko, ktoré zapadá, plné jasu. (Ján XXIII.)

Dúfať neznamená uvidieť záblesk svetla, ale dôverovať so zavretými očami, že Pán má úplné svetlo a žije v tomto jase. On je Svetlo. (Josemaría Escrivá)

Radlica, ktorou sa orie a otvára brázda, nevidí ani semeno, ani plod. (Josemaría Escrivá)

V hraničnej chvíli života sa aj nádej trpezlivosti môže zlomiť. Veď ide o cestu, na ktorej ostáva človek často sám, smädný, unavený. Nádej má takisto nárok na únavu. Človek v určitých chvíľach zistí, že nedokáže zvládnuť životné situácie tak, ako by pri svojom poznaní a láske chcel. Ak človek poctivo niesol svoju trpezlivosť a vyčerpaný stratil nádej, vtedy prichádza Boh. Je to jedna z najkrajších chvíľ vzájomného stretnutia, v ktorej nastáva pochopenie, že nič sa nestráca, ale všetko dostáva iný zmysel.

Nedôverujúce duše nevidia nič iné len mrákavy doliehajúce na zem. My však máme pevnú dôveru, že náš Spasiteľ neopustil svet, ktorý sám vykúpil.  (Ján XXIII.)

Neoddávajme sa melanchólii, ktorá uráža múdrosť našej viery a Pánove prísľuby.  
(Ján XXIII.)