Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Smiech je najistejšia skúška duše. Pozrite na dieťa: iba deti sa vedia smiať dokonale krásne – preto sú také neodolateľné. Keď sa dieťa smeje a teší, je to lúč z raja, je to zjavenie budúcnosti, keď človek konečne bude čistý a úprimný ako dieťa. (F.M. Dostojevskij)

Dieťa je svojou nevinnosťou prvým učiteľom v dome. (Ján XXIII.)

Ešte som nevidela dieťa, ktoré by nebolo požehnaním. Vždy je Božím darom, ak je prijaté ako dar. Pre rodinu je potom spojovacím bodom. Všetkých núti prekonávať vlastný egoizmus, zmieruje otca s matkou a sústreďuje bratov a sestry okolo seba. (Jo Croissant)    

Tajomstvo príchodu novej bytosti je tajomstvo veľké a nevysvetliteľné. (F.M. Dostojevskij)

Deti sú obrazom Kristovým, „ich je nebeské kráľovstvo“. On ich kázal ctiť a milovať, deti sú budúce ľudstvo. (F.M. Dostojevskij)

Boli dvaja, a zrazu je tu tretí človek, nový duch, celistvý, zavŕšený, ako ho ľudské ruky nedokážu vytvoriť: nová myseľ a nová láska. A niet ničoho vznešenejšieho na svete. (F.M. Dostojevskij)

Keď Ježiš velebí detstvo, hovorí, že si treba uchovať prostotu srdca, ktorá dokáže počuť anjela. (Benedikt XVI.)

Pochváľte svoje dieťa, vždy, keď máte na to dôvod! Pochvala je pre ľudskú dušu rovnako dôležitá ako mlieko pre telo! Nakreslený domček možno stojí nakrivo a je na spadnutie, ale okno sa skutočne podarilo. Prehliadnite chyby a pochváľte okno a dieťa tiež! Dodať odvahu znamená vo výchove veľmi veľa! (Magda von Neuerer)

Apoštoli sa hádali o prednostné miesta. Šlo im o postup, povýšenie. Kristus do stredu scény stavia dieťa a vyhlasuje, že človek bude napredovať, ak pôjde smerom k detstvu. Aj ty choď, predaj všetko, čím si. Predaj svoje mozgové komplikácie, svoje myšlienkové štruktúry, svoje kompromisy. Svoj „zdravý“ rozum. Svoju opatrnosť. Svoje váhania. Svoju skúsenosť. Predaj svoje „prefabrikované kresťanstvo“ a nájdeš detstvo. (Alessandro Pronzato)

Dom nemusí a nemá byť majstrovským dielom architekta. Má to byť majstrovské dielo detí. Má to byť dom rodinný, kde sa vždy nájde trochu neporiadku, kde stoličkám občas chýbajú nohy, stoly sú poliate atramentom a poháre s lekvárom sa vyprázdňujú sami. (Alessandro Pronzato)

Deti nemajú nič vlastné, všetko patrí ich rodičom. A tvoj nebeský Otec vždy veľmi dobre vie, ako najlepšie spravovať tvoje dedičstvo. (Josemaría Escrivá)