Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Pýcha je hriech súťaženia s Bohom. Spôsobuje, že sa spoliehaš na seba, sústreďuješ sa na seba, neobetuješ sa pre druhých a nenecháš sa od druhých poučiť, pretože sa cítiš byť nad nich vyvýšený. Pokora znamená, že ťa nemusia druhí vždy prosiť, pripomínať ti niečo a uznávať ťa. Ty sám hľadáš spôsoby, ako im môžeš slúžiť. (John Barnett)

Niekedy chceme budiť dojem, že sme dôležitejší a lepší ako tí druhí. Tento dojem je nebezpečný a ľahko sa stáva presvedčením. A potom náš prejav a vzťahy k druhým sú povýšenecké. Zdôrazňujeme svoje vedomosti, prednosti, skúsenosti a ozdobíme sa mnohými titulmi. A tu patrí otázka: čo máš, čo si nedostal od Boha? On ti to dal na to, aby si šíril Božiu slávu. Nemáme sa čo vyťahovať. V truhle budeme všetci rovnakí. (Rudolf Baláž)

Pripadá mi prinajmenšom čudné, keď nám ľudia hovoria „Excelencia“. Excelencia znamená „Výsosť“. Excelenciou bol iba Kristus, Boží Syn, služobník najvyšší. (Rudolf Baláž)

Dobrá a úprimná svätá spoveď je exorcizmus exorcizmov. (Anton Solčiansky)

Pokora nie je nesmelosť či skleslosť, pokora  je niečo živé a hlboko precítené. (Josemaría Escrivá)

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že deň čo deň starnem a že jedného dňa budem starý. Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku náruživosti druhých. (František Saleský)

Keď ste nepokojní, vedzte, že v sebe nemáte pokoru. Toto povedal samotný Pán slovami, ktoré zároveň ukazujú, kde ten pokoj hľadať. On povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný srdcom, a nájdete pokoj pre svoje duše“ (Mt 11, 29). (z pera ruského duchovného otca Leva)

Človek je odmeňovaný nie za cnosti a ani nie za námahu, ktorú vynakladá pre ich získanie, ale za pokoru, ktorá sa z nich rodí. (Izák Sýrsky)

My neradi priznávame, že nám čosi chýba. My sme radšej perfektní. Robili sme chyby, keď sme boli mladí, ale teraz ich nerobíme. To si ale myslíme my. Božie Slovo nám hovorí niečo iné. (Ján Majerník)

My častokrát trpíme preto, lebo sme si vytvorili akúsi utopickú predstavu o tom, ako má všetko v našom živote vyzerať. Napríklad: v manželstve sa budeme spolu modliť, nikdy sa z neho nevytratí láska, všetci si budeme odriekať, budeme si odpúšťať. Sú to ideály síce krásne, ale nesplniteľné. A čím viac sa manželia usilujú o svoj ideál, tým náročnejšie je ich spolužitie. Mali by sme, naopak, pokorne prijať, že sme ľudia a že máme egoistické priania. (Marián Holbay)

Pokora a láska sú majstrovské slová, všetky ostatné od nich závisia. Prvá je najnižšou a druhá najvyššou... Zachovanie celej budovy závisí od jej základov a strechy. (páter Pio)

Vody milostí tečú iba v údolí pokory. (sv. František Saleský)

Človek stráca pokoru v momente, keď sa na ňu s pýchou zahľadí. (C. S. Lewis)

Keď sa ti zdá, že k tebe prehovoril Boh a požiadal ťa, aby si napravil svojho brata, najskôr sa spýtaj, či to nie je ilúzia, pretože k takej úlohe si predsa mohol vybrať niekoho svätejšieho ako si ty. (brat Efraim)

Nespi na vavrínoch. Už z ľudského hľadiska je také lôžko nepohodlné a neslávne. A navyše keď ešte – ako v tvojom prípade – tie vavríny nepatria tebe, ale Bohu. (Josemaría Escrivá)

Pokora je najmocnejšia zbraň proti diablovi, lebo diabol ňou nevie narábať a nevie sa pred ňou brániť. (sv. Vincent de Paul)

Čo má väčšiu cenu: kilogram zlata alebo kilogram medi? ... A predsa v mnohých prípadoch poslúži viac i lepšie meď ako zlato! (Josemaría Escrivá)

Boha môžem hľadať len tak, že odložím svoju dominantnú pozíciu. Miesto nej musím v sebe rozvíjať ochotu, otvorenie sa, hľadanie. Musím byť schopný pokory a čakania – a nechať ho, aby sa ukázal tak, ako On chce, a nie ako chcem ja. (Benedikt XVI.)

Pokora má byť prvou, druhou a treťou tvojou najdôležitejšou vlastnosťou. (sv. Augustín)

Nezabúdaj, že niekedy budeš musieť v poslušnosti Bohu plniť i veľmi nezaujímavé a málo príťažlivé úlohy, kým Pán nebude chcieť od teba inú vec. On má svoj čas a svoje cesty.
(Josemaría Escrivá)

Cesty, ktoré nám Boh určuje, sú sväté. Nechcem za nič na svete ich opustiť. Pôjdem vždy tam, kam On ma volá. (Jozef Freinademetz)

Aj malé skutky sú veľké a vznešené, ak ich konáme s čistým úmyslom páčiť sa Bohu.
(František Saleský)

Poslušnosť možno praktizovať rozličným spôsobom. Ja však verím, že ak chceme byť takí, akých nás chce mať Boh, musíme poslúchať veľmi jednoducho a ponížene.
(sv. Lujza de Marillac)

Je veľmi pohodlné povedať: „Za nič nestojím, na nič dobré sa nezmôžem!“ Okrem toho, že to nie je pravda, tento pesimizmus skrýva veľkú ľahostajnosť. Sú veci, ktoré robíš dobre, a veci, ktoré robíš zle. Naplň sa radosťou a nádejou z tých prvých a postav sa proti tým druhým bez znechutenia, aby si ich napravil. A podaria sa. (Josemariá Escrivá)

Utrpenie, ktoré ku mne prichádza, ma zráža z trónu môjho sebavedomia. Moja poznaná bezmocnosť prebúdza v tej chvíli Tvoje otcovské zľutovanie a potrebu Tvojho srdca rozdávať radosť. Pane, Tvoja múdrosť si volí čas Tvojej pomoci vo chvíľach, kedy to potrebujem.
(J. Kentenich)

Ak si Bohu povedal áno, On s tebou zájde veľmi ďaleko, ak mu to dovolíš. (brat Efraim)

Boh povýši ľudí, ktorí konajú jeho vôľu práve v tom, v čom ich uponížil. (Josemaría Escrivá)

Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla s slabosti a pokore, sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo Telom. (Jean Vanier)

Unavil ťa boj, sprotivilo sa ti prostredie, v ktorom absentuje vernosť... Všetci sa vrhajú na toho, ktorý padol, aby ho ušliapali. Neviem, prečo sa čuduješ. To isté zažil aj Kristus, ale On neustúpil, pretože prišiel zachrániť práve chorých a tých, ktorí ho nechápali.
(Josemaría Escrivá)

Skutočne zodpovedným sa budeš cítiť, až keď pochopíš, že pred Bohom máš len povinnosti. On sa už postará, aby si dostal aj práva. (Josemaría Escrivá)

Keď sa blíži večer a pohľad na deň nám ukáže, aké je všetko nedokonalé, koľko vecí sme neurobili z toho, čo sme chceli urobiť, keď nás nejedno hlboko zahanbuje a vzbudzuje ľútosť, potom treba všetko vziať tak ako je a vložiť do milosrdných Božích rúk. Tak si budeme môcť naozaj odpočinúť a nový deň začneme ako nový život. (Edita Steinová)

S ľuďmi, ktorí žijú v pokore podľa Božích zákonov, sa deje to, čo sa diať má, a nie to, čo sa diať môže. Skrze nich Boh berie do rúk svet a vedie ho tam, kam ho chce viesť, teda k dokonalosti. (Ladislav Boros)