Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Je ťažšie stretnúť Boha v človeku, ktorý ma neustále ruší tým, že mi volá v nevhodný čas, než tu i tam si urobiť malú prestávku v práci a zahĺbiť sa do modlitby. Ale ak sa nepokúsim o to prvé, nestretnem sa plne s Bohom ani pri tom druhom. (Wilfrid Stinissen)

Často počujeme: môj život je v troskách a nikto mi nemôže pomôcť. Peter trikrát zaprel Ježiša. Dávid spáchal ťažký hriech. A Pán im obom odpustil a vrátil ich do života. Odpustí a pomôže i nám. (Robert Hemfelt)

Je ľahšie prísť do neba ako do pekla, také nesmierne je Božie milosrdenstvo.
(Ján Mária Vianney)

Neboj sa Božej spravodlivosti, pretože jeho spravodlivosť je milosrdná a jeho milosrdenstvo je nespravodlivé, pretože nám neodpláca podľa našich skutkov. Jeho milosrdenstvo je nepochopiteľné a patrí do slovníka lásky. (brat Efraim)

Niekedy sa nám zdá, že niekto koná zlý skutok, zatiaľ čo on koná dobro, lebo jeho úmysel je čistý. (sv. Serafim Sarovský)

Zapamätaj si: Nikdy neodsudzuj! Aj keby sa ti o niekom zdalo, že je pre hriech až čierny a keby ho aj celý svet odsúdil, ty zastav svoj súd a neodsudzuj! Nič nie je bez príčiny... Môžeš poľutovať, ale nikdy neodsudzuj! (F.X. Svoboda)

Naučme sa mať súcit s nedostatkami blížneho. Majme na pamäti, že keby nad nami nedržal Boh svoju ruku, konali by sme ešte horšie. (Filip Neri)

Je pravda, že bol hriešnik. Ale nevytváraj si o ňom takýto úsudok raz navždy. Maj s ním súcit a nezabúdaj, že sa raz môže stať Augustínom, zatiaľčo ty sa azda nedostaneš zo svojej priemernosti. (Josemaría Escrivá)

Ak niekto cestuje s ľahkým kufríkom, má na stanici pomôcť do vlaku tomu, kto svoju batožinu nevládze uniesť. Nešťastná povaha je veľmi ťažká batožina, bez pomoci iných sa sotva dá uniesť. (Tomáš Špidlík)

Nemysli si, že keď v nejakom človeku nežiaria cnosti, na aké myslíš ty, že nebude mať veľkú cenu pred Bohom pre to, na čo ty ani nepomyslíš. (sv. Ján z Kríža)

Tento človek má veľa chýb. Možno... Ale vzhľadom na to, že len v nebi sú dokonalí, ty tiež ťaháš so sebou svoje chyby a napriek tomu ťa iní znášajú, ba čo viac, vážia si ťa, pretože ťa milujú láskou, akú dával Kristus svojím učeníkom. Aj oni niesli nemalú záťaž svojich bied.
(Josemaría Escrivá)

Ty, čo žiješ cudne, neodsudzuj toho, kto sa previnil smilstvom, lebo prestúpiš zákon rovnako ako on. Lebo ten, ktorý povedal : „nezosmilníš“, povedal aj: „neodsudzuj“.

Nikdy, vôbec nikdy nie je Boh trýzniteľom ľudského svedomia. Našu minulosť ukryl do Kristovho srdca a o našu budúcnosť sa už postaral. (Roger Schutz)

Ak sa modlíš pred spánkom, na konci vždy dolož: „Zmiluj sa, Ježišu, aj nad všetkými tými, za ktorých sa nemá kto pomodliť.“ Bohumilá je to modlitba  a Boh ju vždy vypočuje.
(F.M. Dostojevskij)

Pán sa nado mnou tisíc a tisíc ráz znovu zmiloval. (sv. Patrik)

Nájsť ľudí, ktorí s nami cítia a vnímajú, je snáď to najkrajšie šťastie v živote. (Carl Spitteler)

I keby si padal každý deň, nenechaj nepriateľa, aby zneužil tvoje pády a odviedol ťa od Boha. Vedz, že Kristus pre teba spadol, aby ťa jedného dňa pozdvihol až pred tvár Otca.
(brat Efraim)

Niekedy človek plače iba preto, lebo nikto nie je ochotný plakať s ním. (Pavel Kosorin)

Radšej sa stretávame s velebným Bohom v chráme ako s Bohom, ktorý sa oblieka do handier predmestí, hemžiacich sa biedou. (Alessandro Pronzato)

Kristus na kríži má pribité nohy. A predsa prechádza všetkými chodníkmi sveta a hľadá, čo sa stratilo. Má pribité ruky. A predsa nás všetkých objíma gestom nekonečnej nežnosti. Nikdy sa nám nepodarí dostať z tohto neúprosného zovretia. Padli sme do pasce milosrdenstva.
( Alessandro Pronzato)

Keď mám ťažké dni, modlím sa: „Pane, dnes sa, prosím, na mňa nepozeraj. Pozeraj sa na svojho Syna a vnímaj ma, prosím, cez jeho milosrdenstvo z kríža.“ (Erwin W.Lutzer)

Božie milosrdenstvo je dôvodom našej radosti. Nie je z nás, a preto si nemusíme radosť sami vyrábať a už vôbec sa na ňu hrať. Je to predovšetkým radosť z odpustenia a radosť z obrátenia.
(Vojtěch Kodet)

Pre kresťana nejestvuje cudzinec. Ten, kto je práve pred nami, je náš blížny – potrebuje nás, či je to náš príbuzný, alebo nie, či si zaslúži našu pomoc, alebo nie. Láska nepozná zábrany.
(Edita Steinová)

Je príliš veľa nepravých tvárí, zle vyformovaných, pretože sú formované zvonku. Pravá tvár sa vytvára zvnútra. A čo sa týka tváre druhého človeka, treba ju objaviť ako niečo úžasné, ako tvár, na ktorú sa dá pozerať, rešpektovať ju, pohladiť.  (Alessandro Pronzato)      

Každý náš blížny má svoje miestečko v Spasiteľovom srdci. Kto by nevedel milovať a znášať nedokonalosti tých, ktorí sú na takom svätom mieste? (František Saleský)

Žiaden kaktus nemá toľko ostňov, aby sa na ňom nenašlo miesto pre kvet.
(talianske príslovie)  

Krajinou človeka  je – viac ako stromy a vtáci, viac ako oheň a voda – zasa človek.
(brat Efraim)

Človeka môžeme označiť za zrelého, keď je schopný vidieť dobro v každom, ospravedlniť pády iných a kultivovať si v sebe samom schopnosť konať dobro. (Thomas Williams)

Človek má dušu. Ale kým mu o nej začneme hovoriť, oblečme ho do košele a poskytnime mu strechu nad hlavou. Až tak mu vysvetlíme, čo je skryté v najhlbšom vnútri. (Abbé Pierre)

Cirkev v žiadnom čase nesmie zabúdať na modlitbu, úpenlivé volanie o Božie milosrdenstvo proti mnohonásobnému zlu, ktoré zaťažuje ľudské pokolenie a hrozí mu. Je to základné právo a povinnosť Cirkvi. (Ján Pavol II.)