Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Túžba po Bohu sa naplno dokáže u človeka rozvinúť až na púšti – teda na mieste, kde nám niečo chýba. Dostatok je pre nás nebezpečný – je pre nás pokušením. Púšť ako znamenie nedostatku nás omnoho skôr privedie k Bohu. (Marián Holbay)

Boh nevzbudí v človeku nijaké želania, ak ich nechce aj splniť. (sv. Terézia z Lisieux)

Dovoľ, aby tvoja duša horela túžbami. Túžbami po láske, po zriekaní sa, po svätosti, po nebi... Nezastavuj sa pri myšlienke, či sa niekedy dočkáš ich uskutočnenia – oživuj ich stále v sebe, pretože Duch Svätý hovorí, že sú mu milí ľudia, čo nosia v srdci veľké túžby.
(Josemaría Escrivá)

Milujete ideu vášnivo, krvavo? Oberá vás idea o spánok? Cítite, že staviate na nej svoj život?
Pracujeme pre Božie kráľovstvo – a to je veľká vec. No sprievodnými znakmi našej práce je často únava, nedbanlivosť, unáhlenosť, ťarbavosť, totálny nedostatok inteligencie a záblesku fantázie. Veľkú vec takto utápame v mori nudy.
Prečo fantáziu považujeme za vlastníctvo rezervované básnikom a pozeráme na ňu ako na čosi nevhodné pre naše kresťanské povolanie? Prečo sa znižujeme k tomu, že unavene a pedantne opakujeme zaprášenú, zvráskavenú a zožltnutú pravdu? (Alessandro Pronzato)

Boh v nádeji natoľko prekonáva ľudské túžby, že aj najodvážnejšie sny sa zdajú byť malými.
(Karl Rahner)

Keď ide človek za svojou víziou, môže vidieť v iných ľuďoch prekážky. Keď ide za Ježišom, zdoláva prekážky s pomocou ostatných ľudí. (Pavel Kosorin)

Obvykle sa neodvážime snívať o veľkých veciach, kým sa nepresvedčíme o veľkosti Božej lásky. (Pavel Kosorin)

Ak Bohu dáš niečo, na čom mu záleží, dostaneš naspäť to, na čom záleží tebe.
(Pavel Kosorin)

Hovoríš, že áno, že chceš. Dobre, ale chceš tak, ako lakomec túži po svojom zlate, ako matka miluje svoje dieťa, ako ctižiadostivý človek miluje svoje pocty, ako úbohý zmyselník svoje rozkoše? Nie? Tak teda nechceš! (Josemaría Escrivá)

Keby Adam a Eva nežili v raji, ich potomstvo by nikdy nemalo takú túžbu po nebi.
(Pavel Kosorin)

Ak Boh rozbíja naše plaché sny, ktoré hynú „na úsvite“, robí to preto, že nám otvára oči dokorán pred skutočnosťou, ktorá je vzrušujúcejšia ako najbláznivejší sen.
(Alessandro Pronzato)

Povzbudzuj v sebe vznešené myšlienky, tie posvätné túžby, ktoré sa v tebe prebúdzajú... Malá iskra môže vznietiť veľký požiar. (Josemaría Escrivá)

Človek rastie očakávaním. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy. A my sa pripravujeme na príchod samého Boha! (Ján Chryzostom Korec)

„Ak chceš postaviť loď, tak nevolaj ľudí, aby obstarali drevo, pripravili nástroje, nedávaj úlohy a nerozdeľuj prácu, ale prebúdzaj v nich túžbu po šírom, nekonečnom mori“. (Exupéry)