Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Ľudia hovoria: „Ja mám strach, že keď sa Bohu odovzdám, všetko mi zoberie...“ A niekto myslí na svoje cigarety, iný na každodennú krčmu, ďalší má strach, že mu nevyjde tá lepšie platená práca, iný sa bojí, že Boh mu pošle chorobu. Niekto si dokonca myslí, že Boh žiarli na každú ľudskú radosť a má záľubu v tom, keď človek trpí.
Takéto strachy z Boha si nesieme vo svojom srdci. A pritom Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnosti! (Vojtěch Kodet)

O Josemaría Escrivá: Len málo ľudí prežilo svoj život tak radostne, v takej dobrej nálade, tak mladistvo a moderne. Nikdy sa mu po ničom nostalgicky necnelo, iba po Božej láske. (Alvaro del Portillo)

Ak chceš byť v živote kňazom a byť šťastný, staň sa ním a buď ním naplno. Ak chceš byť v živote nešťastný, staň sa kňazom a buď ním napoly.
Ak chceš byť v živote šťastný ako otec (matka), buď ním (ňou) naplno, ak chceš byť nešťastný, buď ním len napoly.

Ľudská duša, uč sa tancovať, lebo ináč čo si s tebou počnú anjeli v nebi? (sv. Augustín)

Nie tragická každodennosť, ale každodenný úsmev. (Ján Pavol I.)

Nech si akokoľvek smutný, vždy si spomeň, že svätý František zložil svoj najkrajší chválospev vtedy, keď sa jeho duše zmocňovalo zúfalstvo. (brat Efraim)

Viete, ja nechápem, ako môže človek prechádzať popri strome, a nebyť šťastný, že ho vidí. Hovoriť s druhým človekom, a nebyť šťastný, že je milovaný... Koľko vecí je na každom kroku takých krásnych, ktoré aj ten najnešťastnejší človek pokladá za krásne. Pozrite na dieťa, pozrite na zorničku, pozrite na trávu, ktorá rastie, pozrite do očí, ktoré na vás pozerajú a milujú vás. (F.M. Dostojevskij)

Môžete si byť istí, že Kolumbus nebol šťastný vtedy, keď objavil Ameriku, ale vtedy, keď ju objavoval. Môžete si byť istí, že vrcholný okamih šťastia prežíval možno práve tri dni pred objavením Nového sveta, keď vzbúrená posádka div neobrátila lode naspäť do Európy. Nešlo o Ameriku! Kolumbus umrel, a takmer ju nevidel, a vlastne ani nevedel, čo objavil! Išlo o život, jedine o život, o jeho objavovanie, neprestajné a večné, a vôbec nie o objav sám.
(F.M. Dostojevskij)

Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí alebo ako hovorí alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, ako sa smeje! (F.M. Dostojevskij)

Niet pre mňa šťastia mimo teba... ( Ž 16,2)

Duchovná radosť je porcia na ochutnanie tej večnej radosti, ktorú Pán rezervuje v nebesiach svojim verným služobníkom a ktorú vo svojej nekonečnej dobrote dáva sem-tam zakúšať v namáhavom a pokojnom živote tu na zemi. (Ján XXIII.)

Nikto nie je šťastný na zemi, až kým sa nerozhodne šťastným byť. Takto sa rozvíja život – bolesť, kríž, Božia vôľa, láska, šťastie tu dolu a potom večne. (Josemaría Escrivá)

Prežívaš dni jasania, dušu máš plnú slnka a farieb. A zvláštne je, že príčinou tvojej radosti je to, čo ťa predtým deprimovalo. Ako to býva vždy – všetko závisí od uhla pohľadu. Keď hľadáme Pána, srdce prekypuje radosťou. (Josemaría Escrivá)

Koreň nášho nespokojného srdca je v tom, že nechceme skutočnosti života prijímať, ale uchvátiť a vlastniť pre seba, zabúdame ďakovať. Chudobou sa učíme prijímať všetky veci ako dar. (Vojtech Kodet)

Radovať sa znamená hľadať príležitosť k vďačnosti. (K. Barth)

Nikto nie je natoľko bohatý, aby sa zaobišiel bez úsmevu iných, nikto nie je natoľko chudobný, aby nemohol úsmev darovať. (W.J. Darden)

Ak si na ceste k ľuďom, ktorí sa odnaučili usmievať sa, buď veľkorysý a daruj im svoj najkrajší úsmev. (W.J. Darden)
Radosť existuje tu a teraz a v tejto radosti sa smie a musí nielen jesť chlieb, ale aj víno piť, nielen hovoriť, ale aj spievať a hrať, nielen modliť sa, ale aj tancovať. Človeku, ktorý počúva biblické posolstvo a berie si ho k srdcu, nie je dovolené, ale jasne zakázané byť človekom bez radosti. (K. Barth)
Nové osvietenie! Akú radosť máš, keď ti Boh doprial objaviť nový obzor! Využi túto príležitosť. Je to chvíľa, kedy máš zaspievať ďakovnú pieseň, je to tiež chvíľa, keď máš povymetať zabudnuté kúty duše, keď sa máš zbaviť rutiny, konať nadprirodzene, keď sa máš vyhýbať tomu, aby si iných nepohoršil. Iným slovom: prejav svoju vďačnosť konkrétnym predsavzatím. (Josemaría Escrivá)

Ježiš miloval vrchy, miloval jazero, poľné kvety a nebeské vtáky. Miloval stvorenie, lebo bolo jeho stelesneným slovom, odrazom božského tajomstva, z ktorého vyšiel. Tak smieme povedať, že k priateľstvu s Ježišom patrí aj radosť zo stvorenia, radosť z jeho neporušeného lesku, z veľkých a malých zázrakov vesmíru. (Benedikt XVI.)

Radosť mi je veľmi často družkou nevernou, utečie, vráti sa, a opäť odíde. Vo chvíli, keď konečne verím, že som ju chytil, znova sa stráca a modrou oblohou môjho srdca tiahnu oblaky, ktoré niekedy prepuknú v búrku... Spŕchlo mi na radosť. (Michel Quoist)

Pravá radosť sa daruje. Kto to skúsi, nehľadá za ňu ani vďaku, ani odmenu. Vďakou a odmenou mu je to, že môže dávať. (Roger Schutz)

Pán mi uštedril mnoho radostí, lebo som si zvykol nehľadieť kriticky na chyby iných, ale myslieť na to, že i ja mám chyby. (Ján XXIII.)

Úlohou fantázie nie je ani tak urovnávať to, čo je zvláštne, ako ozvláštňovať to, čo je urovnané, robiť skôr zázraky zo skutočnosti ako skutočnosť zo zázrakov. (Chesterton)           

Len si nemyslite, že utrpenie je priveľké a radosť je primalá. Nebo nevezme nikomu nič bez toho, aby mu to prenesmierne neodplatilo. (Edita Steinová)

Vo chvíľach, keď si myslíme, že máme zničený život, keď niet nádeje, východiska, a nemáme sa čoho zachytiť, predstavme si, že Kristus nám raz všetko vráti. Nežiadajme si radosť, ale rozdávajme ju, šírme ju do sveta. Aj vtedy, keď sme sami ako ľudia vyčerpaní, máme za úlohu šíriť lásku medzi ľuďmi. Práve radosť môže byť tým najťažším v kresťanskom živote. Je azda najnáročnejším prejavom účasti na Božom živote. (Ladislav Boros)