Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Naše postoje musia byť zásadové – to znamená formované evanjeliom. Aby sme sa nesprávali situačne, teda tak, ako sa mi to v danom prostredí hodí. (Rudolf Baláž)

Nech sú vaše skutky ovocím lásky k pravde, aj napriek tomu, že je stále odmietaná a prenasledovaná, ale pritom je vždy verná a vytrvalá. Jedine pravda žitá aj vyslovovaná a realizovaná vo všetkých inštitúciách sveta, oslobodzuje ľudstvo od podvodu a zahmlenia. (Rudolf Baláž)

S pravdami a tajomstvami viery sa nedajú robiť kompromisy. Nemôžeme sa zriekať pravdy a ani ju nemôžeme zrieďovať len preto, aby sme ľudí získali alebo udržali. Pravda viery stojí nad nami. (Ján Chryzostom Korec)

Akí dobrí dokážeme byť v hodnotení druhého. Dokážeme urobiť dokonalú analýzu jeho správania, pomenovať korene, odkiaľ jeho pýcha, samoľúbosť či závisť pochádza. Ale ako často nám chýba ten najzákladnejší pohľad na seba... (Marián Holbay)

Čo je to boj za pravdu? Môže to byť aj tvoj postoj, keď tvoj syn alebo dcéra si privedú priateľku (priateľa) a chcú, aby si akceptoval, že žijú svoj život bez sobáša. Môže to byť aj tvoj postoj, keď ťa šéf v práci núti, aby si sfalšoval daňové priznanie a ty odmietneš. (Marián Kováčik)

Nikdy som netúžila po videniach. My sa smieme živiť jedine pravdou. Na zemi nemožno vidieť ani nebo ani anjelov takých, akí sú. Radšej si na to počkám do svojej smrti. (Terézia z Lisieux)

Mýliť sa je ľudské. Ale treba hneď vstať a omyl napraviť. (Ján XXIII.)

Z malého klamstva, ako je známe, sa ľahko stáva zvyk. Klamári si všade vypomáhajú klamstvom, zamotávajú sa do neho, a tak žijú proti pravde. (Benedikt XVI.)

Pravda nemá nič spoločné s počtom ľudí, ktorí sú o nej presvedčení. (P. Claudel)

Dal by Boh, aby sme mohli odlúpiť z nášho slova všetko, čo lahodí uchu, čo zabáva ducha, všetko, čo obohacuje obrazotvornosť, aby ostala iba jednoduchá pravda, jedine sila a pôsobenie Ducha Svätého, nič iné, len to, čo nás obráti.

Láska nevyžaduje, aby sme vždy a v každej chvíli hovorili pravdu. Sú chvíle, keď sa osvedčuje mlčanie.

Ak túžiš po priazni od ľudí, nemôže na tebe spočinúť plnosť Božieho požehnania. V srdci musíš byť pevne rozhodnutý hovoriť Božie Slovo a konať jeho vôľu aj s rizikom, že sa na tebe ľudia pohoršia. (John Bevere)

Ústupčivosť je neklamný znak, že človek nežije v pravde. Keď ustupuje vo veciach ideálu, cti alebo viery, nemá ani ideál, ani česť, ani vieru. (Josemaría Escrivá)

Pravda, ktorú nám predkladá Kristus, je pravda ukrižovaná, a nie pravda, ktorej sa tlieska. Pravda, pri ktorej majú mnohí chuť hádzať kamene, a nie pravda víťazoslávna. Pravda, ktorá má znaky po klincoch, a nie pravda duchaplná, salónna. Kto chce oddeliť pravdu od kríža, stáva sa komediantom pravdy, a nie jej svedkom. (Alessandro Pronzato)

Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky. (sv. František z Assisi) 

Pravdu musíme povedať všetkým, no musíme ju šíriť s prívetivosťou a láskou, aby bola príťažlivá a podmanivá. ( Ján XXIII.)

Pri modlitbe pred krížom dospel si k takémuto rozhodnutiu: lepšie je trpieť za pravdu, ako by mala pravda trpieť pre teba. (Josemaría Escrivá)

Niektorí ľudia nepočúvajú (alebo nechcú počuť) nič iné ako slová, ktoré majú vo svojej hlave.
(Josemaría Escrivá)

Pre mnohých ľudí porozumenie, ktoré vyžadujú od ostatných, spočíva v predstave, že všetci prejdú na ich stranu. (Josemaría Escrivá)

Nie je vinný iba ten, kto úmyselne prekrúca pravdu, ale takisto aj ten, kto z obavy, že bude vyzerať nemoderný, ju zrádza nejasnosťou svojho postoja. (Ján XXIII.)