Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Človek, ktorý dostal od Boha jeden talent, verne plní Božiu vôľu a svojej poslanie, aj ak bude po celý život čistiť len zemiaky. Ale ak by sa človek, ktorý dostal dosť talentov a mohol by stavať katedrály, uspokojil – hoci aj pod zámienkou pokory – s čistením zemiakov, nezaslúžil by si náš obdiv, ani Božiu pochvalu. (Ján Chryzostom Korec)

Boh dáva svoje dary všetkým, ale zveľaďuje ich len v rukách tých, ktorí ich užívajú a rozmnožujú. Dary sú vždy na to, aby obohatili ľudstvo. Ty naopak máš rád pohodlie. Lenivci a zaháľači však nemajú s Bohom šťastie. (Marián Holbay)

Kristus stláča pšenicu vo svojich prebodnutých rukách, zmáča ju svojou krvou, očisťuje ju a rozhadzuje do brázdy, ktorou je tento svet. Rozsieva jedno zrno za druhým, aby každý kresťan vo svojom vlastnom prostredí vydával svedectvo o plodnosti smrti a zmŕtvychvstania Pána. (Josemaría Escrivá)

Keby sme chceli človeka úplne zdeptať a zničiť, potrestať ho najhroznejším trestom, stačilo by len dať jeho práci ráz absolútnej neužitočnosti a nezmyselnosti. (F.M. Dostojevskij)

Najväčšími Božími služobníkmi nie sú tí, ktorí dostali najviac talentov, ale tí, ktorí ich najmenej zakopali. (Pavel Kosorin)

Boh môže urobiť oveľa viac než to, o čo ho môžeme poprosiť alebo čo si môžeme predstaviť. Musíme však robiť to, čo je v našich silách. (sv. Vincent Pallotti)

Nedostatok lístia a kvetov nevylučuje rozmnožovanie a pôsobenie koreňov. Nenachádzaš pole svojej pôsobnosti? Pracuj! Stav vecí sa zmení a prinesieš oveľa viac ovocia, ešte šťavnatejšieho ako predtým. (Josemaría Escrivá)

Nepočul si podobenstvo o viniči a jeho ratolestiach? Ježiš od teba žiada veľa, pretože si ratolesťou, ktorá dáva ovocie. A obstriháva ťa, aby si bol úrodnejší. Pochopiteľne, že toto obstrihávanie, prerezávanie bolí. Ale potom aké svieže a hojné je ovocie a aká zrelosť v tvojich činoch! (Josemaría Escrivá)

Chceš sa stať mučeníkom? – Poviem ti, čo je na to potrebné. Byť apoštolom, a nenazývať sa ním, byť misionárom s poslaním, a nenazývať sa misionárom, byť Božím mužom, a ostať nepovšimnutý! (Josemaría Escrivá)

Splnil si svoju povinnosť? S čistým úmyslom?... Áno? – Nerob si potom starosti s tým, že sú osoby, ktoré vidia zlo, ktoré existuje len v ich spôsobe videnia. (Josemaría Escrivá)

Práca má človeku pomáhať, aby sa stal lepším, duchovne zrelším, zodpovednejším, aby mohol naplniť, na čo je povolaný tu na tejto zemi ako jednotlivec i ako člen ľudského spoločenstva. (Ján Pavol II.)

Práca nech nás učí znovu objavovať osviežujúcu silu stretnutia s Bohom, v ktorom človek po prežitej námahe nájde opäť svoje skutočné, veľké postavenie. (Ján Pavol II.)

Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré pre neho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich robíme. (František Saleský)

Najdôležitejším pokáním je, ak si dobre vykonávame bežné každodenné povinnosti.
(sv. Maximilián Kolbe)

Boh nedáva veľké príležitosti tým, ktorí nevedia využiť tie malé. (Pavel Kosorin)

Všedné starosti pretrvávajú, i keď sa človek zameria na Boha a jeho kráľovstvo. Keď urobíme prvý krok k Bohu, prekážky nám ešte stále ležia v ceste, a takisto otvorené otázky ostávajú nevyriešené. Avšak starosti stratia svoju nadvládu, prekážky nás už nedesia, otázky nekončia v zúfalstve a problémy nám nevyrážajú dych, pokiaľ naozaj vzhliadneme k Bohu.
(Georg Moser)

Tvoja svätá netrpezlivosť slúžiť Pánu Bohu nie je mu nemilá. Ale nebola by ti na osoh, keby si sa súčasne neusiloval polepšiť sa vo svojom každodennom živote. (Josemaría Escrivá)

Tí, čo sa zaoberajú svetskými záležitosťami, hovoria, že čas sú peniaze. Pripadá mi to málo. Pre nás, čo sa zaoberáme záležitosťami duší, čas je sláva. (Josemaría Escrivá)

Nechápem, ako sa môžeš nazývať kresťanom, keď vedieš taký záhaľčivý, neužitočný život. Zabúdaš na život Krista naplnený prácou? (Josemaría Escrivá)

Musíš byť Božím mužom, mužom vnútorného života, mužom modlitby a obety. Tvoj apoštolát musí vytrysknúť z tvojho prehojného vnútorného života. (Josemaría Escrivá)

Slúž Bohu úprimne, buď mu verný... a nestaraj sa o nič. Lebo je veľká pravda, ak hľadáš Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko ostatné – materiál i prostriedky – dostaneš navyše. (Josemaría Escrivá)

Boh sa nás raz nebude pýtať, koľko sme toho preňho urobili, ale bude sa nás pýtať na to, koľko lásky sme do toho vložili. (Matka Tereza)

Keď ťa zmámi únava, Boh sa odmlčí. Svojím odpočinkom vojdeš na miesto, kde vládne Slovo. Boh nehovorí k ľuďom unaveným, zlý duch to však robieva. (brat Efraim)

Znova... Hovorilo sa, písalo sa..., pre aj proti, polopravdy i osočovanie, chválospevy, hlúposti aj pravdy... Blázon! Keď kráčaš priamo k svojmu cieľu s hlavou a srdcom opojeným láskou k Bohu, prečo sa staráš o hukot vetra, cvrlikanie svrčkov, o bučanie, krochkanie, erdžanie?... Napokon, nedá sa tomu zabrániť... Nesnaž sa preto mušľou prelievať more!
(Josemaría Escrivá)

Telesné vyčerpanie. Si...úplne prepracovaný... Odpočiň si. Preruš všetku vonkajšiu činnosť. Poraď sa s lekárom a urob, čo ti rozkáže. O ostatné sa nestaraj. Uvidíš, že onedlho sa vrátiš do normálneho života a ak si verný, budeš ešte horlivejší v apoštoláte. (Josemaría Escrivá)

Ak tvoja duchovná stavba kolíše a vidí sa ti, že nemáš pôdu pod nohami, s detinskou dôverou sa opri o Ježiša a Máriu ako o pevnú a istú skalu, na ktorej si mal stavať hneď od začiatku.
(Josemaría Escrivá)

Apoštolskú prácu často prirovnávam k stroju: súkolesie, piesty, ventily, skrutky... Ale tvoja láska, tvoja láska – to je mazivo. (Josemaría Escrivá)

Opovrhnutie a prenasledovanie sú požehnané znamenia Božieho zaľúbenia. Či nie je krajší dôkaz a znamenie Božej priazne, ako zostať nepovšimnutý?  (Josemaría Escrivá)

Raduj sa, keď vidíš, že druhí pracujú v dobrých apoštolských dielach. A pros Boha, aby im udelil hojnosť milostí a aby na ne dokázali správne reagovať. Potom pokračuj na svojej ceste: presvedč sa, že nemáš inú. (Josemaría Escrivá)

Večné Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti, nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ: aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu, ako to povedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu. (Ignác z Loyoly)

„Opustilo ma nadšenie“, napísal si mi. – Nemáš pracovať z nadšenia, ale pre Lásku, s vedomím povinnosti, čo znamená sebazaprenie. (Josemaría Escrivá)

V Božom poriadku spásy nezostane nijaká čestná snaha bez ovocia, a to ani tam, kde ľudské oči vidia iba neúspechy. (Edita Steinová)

Keď nás hryzie svedomie, že sme zanechali dobrú vec, značí to, že Pán si želal, aby sme je nezanedbávali. Okrem toho si môžeme byť istí, že s Božou milosťou sme ju „mohli“ uskutočniť. (Josemaría Escrivá)

Ubezpečoval si ma, že chceš bojovať bez oddychu. A teraz prichádzaš ku mne so zvesenými krídlami. Pozri sa, z ľudského hľadiska je vhodné, aby si nedostával všetko vyriešené, bez prekážok. Niečo – ba veľa! – musíš riešiť sám! Ako ináč by si sa mohol stať svätým?
(Josemaría Escrivá)

Nevrháš sa do práce na tomto nadprirodzenom diele, pretože – ako vravíš – obávaš sa, že to, čo robíš, sa nebude páčiť alebo že urobíš nejaký nešťastný krok. Keby si viac myslel na Boha, tieto nezmyselné obavy by zmizli. (Josemaría Escrivá)

Aká nevyrovnanosť tvojho charakteru! – s klávesnicou nie je niečo v poriadku! Vysoké a nízke tóny ti vychádzajú dobre, ale stredné tóny, tóny bežného živote nie... A práve tieto obyčajne počúvajú ostatní. (Josemaría Escrivá)

Pred Bohom nijaká práca sama osebe nie je ani veľká, ani malá. Každej práci dodáva hodnotu až láska, s akou sa vykonáva. (Josemaría Escrivá)

Hrdinstvo práce je v dokončení každej úlohy. (Josemaría Escrivá)

Prežívaš kritickú fázu: pociťuješ akýsi neurčitý strach, máš ťažkosti upraviť si denný plán, ubíja ťa práca, pretože ti nestačí denne 24 hodín, aby si mohol splniť všetky svoje povinnosti... Skúsil si sa riadiť podľa slov apoštola Pavla? – „ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku“. To znamená v Božej prítomnosti, s Ním, v Ňom a pre Neho. (Josemaría Escrivá)

Napĺňa ťa túžba čo najrýchlejšie vyjsť z kováčskej dielne vykutý, sformovaný, obrobený a vyhladený, aby si bol harmonickým nástrojom, ktorý účinne vykonáva prácu, určené poslanie na veľkom Kristovom poli...?
Veľmi ti odporúčam, aby bol tento zápal pre teba vzpruhou v čase únavy, neúspechu, temna..., pretože pridelené poslanie na Kristovom poli nemožno zmeniť. (Josemaría Escrivá)

Niekedy sa snažíš ospravedlňovať tvrdením, že máš povahu suchára a rezervovaného človeka. A dodávaš, že preto ani dobre nepoznáš ľudí okolo seba. Počúvaj, ani teba táto výhovorka neuspokojuje, však? (Josemaría Escrivá)

Slovensko je kľúčovým národom v tom, čo Boh chce urobiť v Európe. Boh plače a volá ľudí, ktorí budú volať: „Bože, zmeň tento národ! Použi si v tom mňa! Zober lenivosť z môjho srdca, daj mi nespokojnosť!“ (David Wilkerson)

Tá pravá služba vychádza z hladu po Ježišovi. (Garry Wilkerson)

Keď si Boh zaslúži všetko to najlepšie, usiluj sa byť vynikajúci vo svojej profesii, aby si mohol potom čo najpresvedčivejšie šíriť svoje idey. (Josemaría Escrivá)

Nemôže jestvovať protirečenie medzi vašou prácou a pravou kontempláciou. Predpokladá to, že pracujete pre Boha a s Bohom; že s ním pracujete a v práci ho nachádzate. (Ján Pavol II.)

Dávno som sa zmierila s tým, že navždy ostanem nevedomá a že všetko, čo môžem ešte urobiť, zostane zlomkovité, ako je nevyhnutne zlomkovité každé ľudské dielo. Dúfam len, že dám podnet, ktorým smerom treba ísť, a potom to už iní urobia lepšie. (Edita Steinová)