Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na marec

Boh nie je básnik, ktorý by potreboval naše básne, aby nám porozumel. Boh je určite i básnik, ale predovšetkým je Otec. Akoby pekné slová mali byť zárukou dobrej modlitby! Dôležitosť našej modlitby predsa nespočíva v jej štýle, netkvie v jej pekných slovách, ktoré starostlivo vyberáme, ale v tom, čo prežívame vo svojom srdci

(Elias Vella)

 

 

 

MODLITBA ŽABY

Brat Bruno sa večer modlil. No strašne ho vyrušovalo kvákanie žaby. Snažil sa tomu nevenovať pozornosť, avšak márne. A tak nahnevaný vykríkol z okna: „Ticho! Práve sa modlím!“ ...

          celý príbeh

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2016, Kontakt