Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

ĎALŠÍ DIEL ZAMYSLENÍ S PRÍBEHMI ZO ŽIVOTA

Ukážka z knihy , môžete zakúpiť vo vydavateľstve GEORG

 

Myšlienka na september

Čo sa týka detí – mňa netrápi, že z chlapca bude murár alebo pomocný robotník a z dievčaťa upratovačka. Aj to musí niekto robiť a mnohí sú pri tom spokojní a šťastní. Mňa ale trápi to, že ste vo svojich deťoch zabili anjela. Z každého človeka môže byť a mal by byť svätec. Najradostnejší a najšťastnejší človek. Ale vy z neho namiesto toho urobíte otroka či sebca. Nasmerujete ho na cestu, kde stále bude štvaný, draný, až sa zoderie a odpadne. O čom pri deťoch snívate, sú naivné fantázie. Na takom poli pšenica nenarastie.

(Anton Srholec)

 

PEVNÁ PÔDA POD NOHAMI

Po prednáške som bol pozvaný na faru jedným nadšeným pánom farárom, že pár jeho mladých ľudí by ešte chcelo pokračovať v rozhovore so mnou.

            Šesť mládencov, sediacich pekne v hlúčku. Šiel so na nich hneď zostra. Moje otázky sršali ako rakety. ... pokračovanie

 

 

NA AKTUÁLNU TÉMU:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2021, Kontakt