Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

Poznávajme aj my životné pravdy skrze Písmo, a nie zo všelijakých „rozprávok“ a neistých vecí. Urobme si každodenný program života pri Biblii. Lebo všelijaké novinárske klebietky a televízne senzácie nám neukážu zmysel a cieľ cesty a ani nám nepovedia, ako sa tam ide. Zato vo Svätom písme je jednoznačný program zmyslu života. Tam je odpoveď, prečo sme sa narodili, je tam recept na to, ako treba žiť, aby sme nepremárnili svoj vlastný život a neohrozovali bytie iných ľudí, ako aj existenciu celej našej Zeme a vesmíru.

(Rudolf Baláž)

 

ĎALŠÍ DIEL ZAMYSLENÍ S PRÍBEHMI ZO ŽIVOTA

Liturgický rok C

Ukážka z knihy , môžete zakúpiť vo vydavateľstve GEORG tu.

 

Myšlienka na október

Vietor posilňuje konáre stromov, ale víchrica ich zlomí. Podobne je to u ľudí - niektorí sú prekážkami posilnení, inokedy víchor života človeka zlomí. Isté však je, že Ježiš prišiel i pre tých, ktorých ťažkosti života zlomili.

(Tomáš Špidlík)

 

 

ZADRŽ VIETOR

        Jeden brat prišiel k otcovi Poimenovi a hovorí: „Otče, mám rôzne myšlienky a skrze ne sa dostávam do nebezpečenstva.“ Otec Poimen ho vyviedol von a povedal: „Roztiahni svoj plášť a zadrž vietor.“ „To sa nedá!“ odpovedal mních. „No vidíš, rovnako nemôžeš zakázať svojim myšlienkam, aby prichádzali. Ale tvojou úlohou je s nimi zápasiť.“

 

 

NA AKTUÁLNU TÉMU:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2022, Kontakt