Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na máj

Vieru nikdy nemáme hotovú. Vieru treba žiť znova a znova v utrpení a v živote, ako i vo veľkých radostiach, ktoré nám Boh dáva.

(Benedikt XVI.)

 

 

 

ZAMYSLENIE       

Jeden príbeh hovorí o rabínovi, ktorý stretol v Jeruzaleme na ulici malého Mošeho. Moše bol celý uplakaný. „Čo sa ti stalo?“ pýta sa ho rabín. „Hrali sme sa na schovávačku. Ja som sa schoval a ostatní ma nehľadali!“ líčil malý Moše rabínovi svoje sklamanie.
            Rabín položil Mošemu ruku na rameno a povedal: „Takto ťažké to má s nami aj sám Boh. Je pred nami rôznym spôsobom ukrytý, ale my ho nehľadáme.“

 

 

Na aktuálnu tému:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2019, Kontakt