Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na jún

Byť kresťanom znamená byť si vedomý náročných požiadaviek, ktoré evanjelium kladie na človeka v oblasti osobných vzťahov. Nestačí iba myslieť na Ježiša, nestačí byť ponorený do vody krstu či lámať chlieb v jeho mene. Kresťan je povinný žiť svoju vieru v každodenných všedných vzťahoch.

(Marián Holbay)

 

 

MILIÓN DÔVODOV K NENÁVISTI

V našej rodine sa rozpráva príbeh, že náš prapradedko zanechal po sebe poklad. Jeden deň si v banke vyzdvihol milión, lebo chcel kúpiť velikánsky pozemok. Ale v tú noc po tom, ako si v banke milión vyzdvihol, zomrel. ... pokračovanie

 

 

NA AKTUÁLNU TÉMU:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2021, Kontakt