Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na advent:

Nie náhodou sa kresťania v prvých storočiach museli učiť Vyznanie viery – „Verím...“ naspamäť. Slúžilo im ako každodenná modlitba, aby nezabudli na úlohu, ktorú prijali pri svojom krste. Neprospelo by to snáď aj nám, keby sme sa opäť raz pomodlili Vyznanie viery pomaly a pozorne? 

(Benedikt XVI)

 

 

 

IZAIÁŠ VERSUS JOHN LENNON

Advent je časom nádeje. Je časom vízie nového, lepšieho sveta. Aj Cirkev v nás túto nádej živí, keď nám v liturgii predkladá texty proroka Izaiáša (Iz 11,1-10). Je v nich vykreslený obraz sveta, kde zavládne spravodlivosť a právo, ...

celé zamyslenie

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2016, Kontakt