Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na advent

Keď sa moja modlitba stávala čoraz vnútornejšou, mal som pri nej menej a menej čo povedať. Nakoniec som úplne stíchol. Stal som sa poslucháčom. Kedysi som si myslel, že modliť sa znamená hovoriť. Ale naučil som sa, že modliť sa znamená predovšetkým počúvať. Znamená to stíchnuť a čakať, kedy človek začuje Boha

(Sőren Kierkegaard)

 

 

 

ADVENTNÉ ZAMYSLENIE

 

Keď ešte žil páter Pio, z Československa mi chodievali listy, aby som sa uňho prihovoril a poprosil ho o modlitbu. A pýtam sa tých ľudí: „A to sa nemôžete pomodliť sami?“ A oni na to: „Viete, to nie je rovnaké. Jeho modlitba má väčšiu silu.“ ... pokračovanie

 

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2017, Kontakt