Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V osemdesiatych rokoch minulého storočia prišli do módy light potraviny. Bezkofeínová káva, bezalkoholické pivo, bezcholesterolový margarín, sladidlá bez cukru. No s nimi, zdá sa, zrodil sa aj nový model človeka, tzv. „light človek“ - navonok síce pekná fasáda, ale vo vnútri nič. Človek light, ktorému chýba to podstatné – s oslabeným, zriedeným, vyprázdneným vnútrom. Človek, ktorý trpí nadmierou vecí a podmierou hodnôt.

(Enrique Rojas)

 

 

 

PEVNÁ PÔDA POD NOHAMI

Po prednáške som bol pozvaný na faru jedným nadšeným pánom farárom, že pár jeho mladých ľudí by ešte chcelo pokračovať v rozhovore so mnou.

          celý príbeh

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2016, Kontakt