Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SAMOTA (101)

Psychológ povie: „Sadni si na pol hodinu sám k moru alebo k rieke a nič nerob. Uvidíš, ako sa tvoja myseľ očistí.“ Myseľ kresťana by sa takto mala očisťovať v samote, v tichom prežívaní Ježišovej prítomnosti.

POKLONA BOHU (102)

„Keď sa pýtam ľudí, ako sa modlia, málokto povie: kľaknem si pri modlitbe. Ak som však zdravý, prečo by som si i nekľakol? Modlitba však nemá byť iba úkonom tela, ale predovšetkým úkonom srdca.“

STÍŠENIE(77)

Keď Charles Foucauld hľadal spôsob, ako najlepšie prežívať Božiu prítomnosť, urobil si pustovňu, ktorú obohnal múrom. Nie príliš nízkym, aby ho okolitý svet veľmi nerozptyľoval, ale ani nie príliš vysokým, aby ľudia k nemu mohli prichádzať. Aj my by sme si v živote mali vytvoriť taký múrik.

VÝZVA K VYTRVALEJ MODLITBE(74)

Má zmysel modliť sa za splnenie Božej vôle, keď Božia vôľa sa stane tak či tak?

PROSEBNÁ MODLITBA(78)

„... modlitba svätého môže zmeniť Božie rozhodnutie...“

OSOBNÝ VZŤAH K JEŽIŠOVI(100)

Nemali by sme hľadieť na modlitbu ako na každodennú povinnosť. Pozdvihnime modlitbu na úroveň vyššiu. Nehovorme „musím sa modliť, ale smiem sa modliť“.