Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VYSLANIE DVANÁSTICH A NAŠE POSLANIE (80)

„Tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ (Dan12,3)

O ĽUDSKEJ KOMUNIKÁCII (111)

Boh tým, že venoval tmavému a chaotickému svetu svoju pozornosť, to, že doň prehovoril svoje Slovo, On túto tmu a chaos zalial svetlom. I naše slová, gestá, život majú naznačovať pohyb jeden k druhému a spoločne k Svetlu.

EVANJELIZÁCIA LÁSKOU(24)

Evanjelizácia by nemala byť len mojím „koníčkom“, parketou, na ktorej sa mi darí. Má byť a musí byť vecou lásky k Ježišovi a človeku.

ZÁZRAČNÝ RYBOLOV (AKO POMÔCŤ ČLOVEKU DOSTAŤ SA BLIŽŠIE K BOHU)(44)

„Zázračný rybolov ukazuje, ako málo je čisto ľudské úsilie schopné vyloviť z mora tohto sveta ryby, z ktorých by sa stali ľudia živí pre Boha.“  (Benedikt XVI.)

JEŽIŠOVA PASTORAČNÁ METÓDA(42)

„...Ježiš je vždy trpezlivý...“