Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRIATEĽSTVO S PÁNOM JEŽIŠOM (adventná) (105)

Za Jánom Máriom Vianneyom chodieval mladík, ktorý mal potrebu neustále diskutovať o Bohu a o viere. Ján Mária Vianney mu raz povedal: „Skôr, ako začneme diskutovať, kľaknite si a vyspovedajte sa.“ Mladík protestoval, ale napokon poslúchol. A keď sa vyspovedal, potreba viesť diskusie sa vytratila...
Hriech je najväčšou prekážkou pre vzťah človeka s Bohom. Preto dnes tak veľa ľudí stráca vieru, lebo žije v hriechu...

BLAHOSLAVENSTVÁ (93)

„Slečna, zamiloval som sa do vás. Ste tá najkrajšia na svete...“ „Ach, to nie je pravda, moja sestra je omnoho krajšia ako ja. Hľa, za vami stojí.“ A muž sa obzrel. „Prečo ma klamete? Veď tu nikto nestojí?“ „Ani vy ma nemilujete, keď sa už teraz obzeráte za inou krásou...“
Aj my namiesto pohľadu na Ježišove blahoslavenstvá sa za inými krásami obzeráme až nás krk bolí...

ZJAVENIE PÁNA (106)

PRÁCA – NAŠA SLUŽBA BOHU (79)

Oslavujme Boha svojou prácou, lebo sotva môžeme nájsť prácu, ktorú by sme nemohli premeniť na niečo užitočné.

POĎTE A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ (75)

Nedajú sa chytať ryby na niečo, čo im nechutí...

TÚŽBA PO JEDNOTE (86)

Nejednota medzi nami je priestor, kde je diabol mimoriadne úspešný...

BDEJTE! (adventná) (98)

Bdejte neznamená vôbec nespať. Znamená to očakávať Pána a konať tak, ako chce On.

ADVENTNÁ(29)

Poznámka adventného kazateľa: „Neplačte nad posledným súdom, pretože je niečo ešte horšie ako posledný súd. Keď prídete domov, úplne prestanete myslieť na svoj koniec.“

NÁDEJ A RADOSŤ Z KRISTOVHO VZKRIESENIA(47)

„Povedz mi, Mária, čo to znamená veriť vo vzkriesenie tvojho Syna, keď vidím, ako búrka kosí lesy, zemetrasenie mestá, oheň pohlcuje môj dom. Keď počujem zvesti o vojne a vidím, že národy zmierajú od strachu. Keď mi hriech zviera hrdlo, až si myslím, že sa zadusím...“ (Carlo Carretto)

ANJELI – BOŽÍ POSLOVIA(95)

Žijeme v dobe, kedy sa všetko rado spochybňuje. Keby sme však chceli spochybniť existenciu anjelov, museli by sme vytrhnúť mnoho stránok z Biblie. Lebo tá od prvej strany až po poslednú je svedectvom o prítomnosti anjelov v našom živote.