Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

ZAMYSLENIA o. MAJERNÍKA

 

Súčasnosť a paralely s rozpadnutými civilizáciami

Kresťanstvo, islam a perspektíva našej budúcnosti

Noemov koráb a koráb Cirkvi

Bartolomej, Tomáš a Júda Tadeáš - apoštoli pokrivkávajúci vo viere

Ešte pár slov o svätom Tomášovi

Matej - apoštol, ktorý zaujal miesto po Judášovi

Trpiteľ Jób

Ako môžem profitovať z kríža?

Horlivosť alebo "Radšej sa do ničoho montovať nebudem"

O starej známej pýche

"Súkromné" kresťanstvo

List Galaťanom alebo prvé piatky a naša spása

Priťahuje nás viac Biblia ako zjavenia vizionárov? O lectio divina

List Hebrejom - "najkrajší" novozákonný list. Ako to bolo s chrámovou oponou?

Desiatky - téma, o ktorej tak neradi počujeme

Ja som vinič, vy ste ratolesti

Jeruzalemský snem a Petrova zrelosť

Obrátenie svätého Pavla - ovocie umučenia svätého Štefana

Pane, prosím si Ducha Svätého...

Meno Boha a meno naše

Jednota, láska a obeta