Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

HORLIVOSŤ alebo Radšej sa do ničoho miešať nebudem...

            Obyčajne kresťania, ktorí sa do ničoho nemiešajú, nemontujú a sú ticho, nemajú vážnejšie problémy s druhými. Ale kto sa viac angažuje za Krista, Pán Boh mu dá trpieť pre jeho meno. Aj Pavol sa rád zamontoval. A vidíme, že len čo mal nejaký úspech, len čo získal nejakého konvertitu, hneď ho Pán Boh aj schladil. Teda vidíme v jeho živote skvelý nástup, mnoho razy aj úspech, ale vidíme aj prenasledovanie a kríž.
            Ja vám ručím za to, že v apoštoláte pre Ježiša budete potrebovať všetky vaše sily a všetky vaše schopnosti. Je v súčasnosti vo Vatikáne celý štós listov, aby Ján Pavol II. nebol kanonizovaný. Pretože aj za jeho života boli takí, ktorí žiarlili, ktorí mu nepriali, ktorým nejakým spôsobom nevyhovel, nevtesnal sa do nejakého rámca pápežstva... Ale takto to bolo aj s Jánom XXIII atď.
            Iste pri horlivosti nám nebudú chýbať problémy. Ale nebude nám chýbať ani dar Ducha Svätého a toto sa učil aj svätý Pavol. Čím väčšie problémy, tým väčší dar Ducha Svätého máme šancu získať. Myslím si, že Boh Pavla viedol v živote, myslím, že obstál, a to je to podstatné.  „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ to sa hovorí v 2. liste Timotejovi.