Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

DESIATKY - TÉMA, O KTOREJ TAK NERADI POČÚVAME

            Mormóni dávajú všetci 10 percent z platu. A ich nie je možné nazvať kresťanmi. A v USA sú jedna z najprosperujúcejších cirkví. Ale je to tak, jeden podnikateľ môže dať 10 percent, ale či chudobná vdova môže dať 10 percent, to je otázka. Ja si myslím, že by každý mal dať toľko, koľko môže. Teda kto môže dať 20 percent, nech dá tak a kto nemôže, nech nedá ani jedno percento. Ale na druhej strane aj ten najväčší žobrák by mal podporiť toho druhého najväčšieho žobráka. Aj lectio divina nás motivuje v tomto smere. Dnes sa veľmi hovorí o odluke cirkvi od štátu a myslím si, že toto bude ten veľký rébus, ktorý budú musieť otcovia biskupi riešiť. A toto nebude ľahké. A určite na toto by sa mali pripraviť ľudia a na toto potrebujeme skutočne veriacich ľudí.
            Je cirkevná daň v Nemecku, Rakúsku a všimnite si, koľkí ľudia ju nechcú platiť a majú výhovorky, že kňazi sú pedofili. Veľmi lacná výhovorka. Ako keby bola pravda, že väčšina kňazov je úchylných, tak ako sa nájde vždy niekto medzi ľuďmi, tak sa vždy nájde niekto aj medzi kňazmi. Ľudia vždy majú svoju slabosť, ale aby niekto podporoval Cirkev, musí ju mať rád. Musí byť presvedčený o tom, že ona pochádza od Boha. Ale keď naša viera nie je životný postoj, ktorá napĺňa a motivuje a na nej nebudujem, potom ťažko považujem cirkev za inštitúciu.
            Teda cirkev je zložená z obyčajných a hriešnych ľudí. A teda aby sme toto pochopili, my musíme v prvom rade žiť duchovne a hlbšie a aby sme potom vedeli spolupracovať s cirkvou. A potom tú našu podporu nám treba na mnohé ciele v cirkvi.
            Ak sa zamyslime napr. len nad misiami v Kongu, OSN tam disponuje s denným rozpočtom 5 miliónov USD. Ale kde sú. V tých najväčších mestách a v niektorých oblastiach iste robia aj záslužnú robotu, ale už do pralesa nejdú. Tam, kde sa doluje a strieľa. Dievčatá vplyvných rodín si takto veľmi dobre vedia zarobiť na 2-3 mesiace v lete, 10-20 tisíc eur a potom odídu preč. A misionár ani za rok takéto peniaze nemá šancu vidieť. Pričom sa nedá porovnávať práca misionára s prácou dievčat, ktoré sedia za počítačom. Nechcem tým povedať, že OSN nerobí nič. Ale musím povedať to, že Cirkev je prítomná v mnohých akciách v týchto afrických krajinách a poznám aj veľa obetavých ľudí. A preto cirkev potrebuje aj našu podporu a takú uvedomelosť, že cirkev musíme určitým spôsobom podporovať. Aj na Slovensku máme isté programy, ktoré si treba všímať a informovať sa, čo cirkev potrebuje aj z našich rúk. Nie je dobré mať pred týmto zavreté oči. Lebo aj to sociálne cítenie by nemalo byť len programom pre stranu Smer. Ale najmä pre katolícku cirkev. A vždy sme boli v tom lepší ako politické strany. A predsa máme Bibliu, ktorá vyslovene vychádza zo sociálneho cítenia. A je tisícnásobne lepším dokumentom ako majú všetky strany, ktoré kedy vznikali. A v konečnom dôsledku ide o to, aby sme naším životom svedčili o tom, že máme Kristovu lásku. A v tomto je priestoru pre každého.