Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

TÚŽBA (109)

Túžba po Bohu sa naplno dokáže rozvinúť na púšti. Teda vtedy, keď nám v živote začne niečo chýbať. Dostatok je pre nás pokušením. Púšť ako znamenie nedostatku nás omnoho skôr a ľahšie privedie k Bohu.

DAR VIERY, DAR VEČNÉHO ŽIVOTA (83)

Večný život nie je výsledkom našich snáh – tak tomu veria tí, ktorí vyznávajú reinkarnáciu. Večný život je Boží dar a viera je prostriedkom, ako sa ho možno zmocniť.

AKO SPOZNAŤ JEŽIŠA (99)

Jeden stredoveký maliar namaľoval obraz. Je na ňom ukrižovaný Kristus a z rán mu tečie krv. Pred krížom sú dvaja ľudia – jednému tvár žiari, to je ten, ktorý drží v rukách čašu a zachytáva do nej Ježišovu krv. Druhý má svoju čašu otočenú smerom nadol. Jeho tvár je skľúčená – nedokáže využiť milosti Kristovho kríža pre svoj život. Kam patrím ja?

VIERA VO VEČNÝ ŽIVOT (82)

Niekto povie: „Verím len tomu, čo vidím.“ Ale smieme sa naozaj spoliehať na svoj zrak? Vezmime si napríklad Slnko a Mesiac – vyzerajú temer rovnako, zdá sa, že sú rovnako ďaleko od Zeme. A pritom vieme, že Slnko je omnoho ďalej ako Mesiac.

DÔVERA V BOHA(21)

Boh vo svojej všemohúcnosti môže všetko, len nie sklamať toho, kto mu dôveruje...

JEŽIŠ JE PÁN, NIE TALIZMAN(25)

Priznajme si, že všetci sme žiadostiví vidieť divotvornú Božiu moc v našom živote. Ježiš ale nie je naším služobníkom, ktorý reaguje na naše najrozličnejšie požiadavky. On je naším Pánom – záchrancom pre nebo.

VIERA AKO HORČIČNÉ ZRNKO(23)

Ochrnutý z Ježišovho príbehu necítil hneď, že je uzdravený. Až keď sa vyskúšal hýbať, pochopil, že je zdravý. Naším problémom je, že najprv potrebujeme mať, cítiť, až potom uveríme...

VERNOSŤ V MALOM(28)

Ťažko sa naučíme prekonávať veľké prekážky, ak nebudeme chcieť najprv prekonávať malé. Aj Dávid skôr, ako premohol Goliáša, premohol medveďa a leva...

O VIERE(46)

O viere uvažujeme ako o mystickej hodnote, ktorá patrí niekde do sveta duchovna. Pritom viera je vzácna pomoc práve pre praktický život.

ISTOTA VIERY(50)

Mám aj ja, kresťan, istotu, že budem spasený? I keby som vybočil z Božej cesty?

AKO SPOZNAŤ A NAPLNIŤ BOŽIU VÔĽU(56)

Spoznávať Božiu vôľu je proces. Aj Ježiš sa ju učil poznávať. Ani jemu nebolo poznanie Otcovej vôle dané od počiatku.