Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

LÁSKA K SEBE SAMÉMU(91)

Musíme sa učiť milosrdne reagovať na svoje chyby i hriechy, lebo aj Boh nám ich odpúšťa. Musíme sa učiť uzmierovať sa s ranami z minulosti, spriateliť sa s nimi, „pobozkať ich“...

ODPUSTENIE(33)

„...keď sa modlím a neodpustil som, moje modlitby sa len plazia po zemi...“

LÁSKA K NEPRIATEĽOM, NEPRAJNÍKOM A K TÝM, KTORÍ NÁM UBLÍŽILI(39)

„Nepriateľ je pedagóg, ktorého nemusíš platiť. Zadarmo ti vypočíta tvoje chyby a zadarmo ti dá príležitosť ukázať, ako sa vieš ovládať a aký si statočný pri hájení pravdy.“

NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA(41)

Z Otcovho domu všetko vyzerá inak. Keď z Otcovho domu pozeráme na svojich bratov, vidíme ich tak, ako ich miluje Boh. On nerobí medzi nami rozdiely, iba my si ich vytvárame.

ODPUSTENIE – CESTA K UZDRAVENIU(48)

Je veľa zranení medzi nami, lebo nepočúvame Ježišovo: „Keď sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.“...