Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Ak vás táto stránka nejakým spôsobom oslovila, povedzte, prosím, o tom aj iným.

Pozrite sa! Tí, ktorí zaznamenali vo svojom živote odklon od Boha, nás všetkých upozorňujú, že sú omnoho horlivejší v hlásaní prázdnoty a nemorálnosti ako sme my pri ohlasovaní Krista! My sa bojíme hovoriť o Bohu verejne, a oni to vykrikujú do všetkých masmédií a na námestiach miest!

                                                                                                                         (Rudolf Baláž)

Ďalšie spôsoby propagácie:

leták na nástenku

propagačný leták (skladačka)