Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POHORIE TRODOS

 

dedinky pohoria Trodos si najviac zachovali svoj rázovitý charakter

Kostol Panagia this Podithou v Galate

PANAGIA THIS PODITHOU V GALATE – Panagia je Panna Mária Najsvätejšia, Podithou je názov dediny. Kostol je postavený v r.1502, silne je tu badateľný taliansky vplyv, nakoľko bol roky pod ochranou jednej benátskej rodiny.
Svätý Peter na freske v tomto kostole nemá kľúče. V ortodoxnej cirkvi sa Peter niekedy zobrazuje s kľúčmi a niekedy bez nich. Kostol takisto patrí medzi pamiatky zoznamu UNESCO.

Mandľovníky. Niektorí predpokladajú, že Ježišov kríž bol z mandľového dreva. Väčšinou sa však kríže zhotovovali z dreva olivového alebo bukového.

 

KAKOPETRIA – pochádza zo slov kakos, čo znamená po grécky "zlý" a petra, čo znamená "skala". Čiže je to lokálny materiál, z ktorých sú postavené tieto domy – „zo zlej skaly“. Kakopetria – je to taký skanzen, národná pamiatka (UNESCO), kde domy nesmú búrať, iba opravovať. Sú to jednoduché domy, ktorých základom je neolitický kameň a potom nasleduje íl, ktorý je vysušený na slnku.

 

na Cypre prší viac ako v Libanone

v kamenných uličkách Kakopetrie

KAKOPETRIA - KLÁŠTOR SVÄTÉHO MIKULÁŠA - je zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. Bol založený ruskými mníchmi a jeho stavba siaha do 11.-13.st. Najprv postavili len kostol, potom pridali predsieň a nakoniec strechu, aby chránili mozaiky.
V kostole sa nachádza obraz, kde kojí Panna Mária malého Ježiška, čo je dosť netypické pre ortodoxnú cirkev.

 

 

kláštor svätého Mikuláša v blízkosti Kakopetrie

mliečnik

na potoku

pri mori je práve oberačka citrusov, v horách sa ešte lyžuje

Najvyššia hora Cypru Olympos dosahuje výšku 1950 metrov. V pohorí žijú aj vzácne muflóny a orly a rastú tu cyperské cédre. Sú iné ako libanonské.

Mladí ľudia odchádzajú dnes bývať z hôr k moru.

OMODOS

dedinka je známa výrobou tradičných paličkovaných čipiek a výšiviek

štvorcové námestíčko

v romantických uličkách

Chrám v Omodos, ktorý ako jeden z niekoľkých na svete uchováva pozostatky Kristovho kríža. Tie sa vystavujú k ucteniu veriacim v jediný deň v roku – a to na sviatok Povýšenia svätého Kríža.
(viac pozri v kapitole o pozostatkoch sv. Kríža) Tento kostol tiež uchováva ako relikviu lebku svätého apoštola Filipa

Keď sa sv. Helena vracala z Jeruzalema v r.327, ostrov Cyprus bol ranený suchotou. Veľmi sa tu rozmnožili hady, ktoré sužovali ľudí. Helena poslal na Cyprus dar - mačky, aby hady vykynožili.