Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VÝBER Z HOMÍLIÍ OTCA BISKUPA RUDOLFA BALÁŽA

Väčšina z týchto homílií zaznievala v rámci piatkových svätých omší v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, v niekoľkých z nich sa prihováral otec biskup veriacim na Starých Horách prostredníctvom Rádia Lumen. Napriek tomu, že odzneli pred niekoľkými rokmi, ich odkaz je stále aktuálny.

(Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu niektorých prvých nahrávok, ktorá bola spôsobená nami použitou technológiou záznamu.)

  v v v

O múdrosti (Múd 13,1-9; Ž 19). Osobnosť sv. Martina z Tours

 

Viem, komu som uveril (2Tim 1,12)

 

Dobrý priateľ (Sir 6,5-17). Nerozlučiteľnosť manželstva (Mt 19,1-9)

 

Nemôžte slúžiť Bohu i mamone (Lk 16,13; Sk 4,32-37)

 

Podstatné a nepodstatné veci (Lk 12, 54-57)

 

Šikovnosť a ostražitosť. Sv. Katarína Alexandrijská (Mt 10,16-23, Lk 21, 29-33)

 

Komótne kresťanstvo. Sv. František Xaverský (1Kor 9,19-23; Mk 16,15-20)

 

Poznať a posúdiť znamenia čias (Iz 48,17-19; Mt 11,16-19)

 

Viera nerastie zo senzácií (Jn 3, 22-36)

 

Riadiť sa podľa všeobecnej mienky alebo hľadať Božiu vôľu? (Lk 1, 56-66)

 

Rodina ako domáca Cirkev (Mk 10,13-16)

 

Veda a viera (Mt 2, 1-12)

 

Podržať tých, ktorí nám boli zverení (Jn 3, 16-21, Mt 4,16)

 

Pokánie a uzdravenie z duchovného ochrnutia (Mt 2, 1-17)

 

Modlime sa za našich kňazov! (Mk 3,13-19)

 

Boží hospodár a Božia roľa (Mk 4, 26-29)

 

Zloba, slabosť a hlúposť proti duchu Jána Krstiteľa (Mt 14, 1-12)

 

Boh k človeku hovorí vo svedomí (Mk 7, 31-37)

 

Kríž nie je na ozdobu (Mk 8, 34)

 

Mýtnik Lévi – obraz konzumného človeka (Mt 9,9-13)

 

Sedem bolestí Panny Márie (Lk 2,33-35)

 

Nebojte sa! (Mt 12,4-7)

 

O modlitbe sv. ruženca

 

Poctivý a nepoctivý správca (Lk 16,1-8). Sv. Karol Boromejský

 

Modlitba na hore – základ pre život (Lk 6, 12-19). Sv Šimon a Júda

 

Za koho ma pokladáte? (Lk 9,18-22). Sv. páter Pio

 

Ženy v Ježišovom sprievode (Lk 8,1-3)

 

Rôzne formy pôstu (Mt 15, 8-9)

 

Kým je Ježiš pre mňa? (Mt 13,53-58, Jn 8,19)

 

Boh - nekonečne štedrý darca (Jn 6, 1-13)

 

Keď sa smútok mení na radosť (Jn 16, 16-23)

 

Nech sa mi stane podľa tvojej vôle (Lk 1, 38)

 

Povstať k novému životu (Mt 20, 28)

 

Pane, daj nám väčšiu vieru (Lk 7, 1-10)

 

Pripodobniť sa Bohu (Ef 5, 1-2, Jn 14, 9)

 

Náboženstvo bez lásky je formalizmus (Mt 5, 20-26)

 

Boh je Pánom aj nad sobotou (Lk 14, 1-6)

 

Kým prejdeme bránou večnosti (Lk 12, 35-40)

 

Obráťte sa a robte pokánie - odkaz Fatimy (Mt 4, 12-17)

 

Každý z nás je kazateľ (Jn 15, 12-17)

 

Desatoro - Božie normy. Nezosmilníš (Dt 5, 6-21, Mt 5,27-32)

 

Biblia - Slovo pre každého (2Tim 3,14-17)

 

Pokorného povýši Boh (Mt 20, 24-28)

 

Synovia sveta a synovia Svetla (Mt 16, 1-8)

 

Vyčisti chrám svojho srdca (Mt 21, 12-17)

 

Zjavenie Božieho Slova - Sväté Písmo a apoštolská tradícia

 

Vyznanie viery

 

Poďte do ústrania (Mk 6,30-32)

 

Duchovná príprava na sv. omšu (Jn 6, 22-71)

 

 

 

 

Ďakujeme Rádiu Lumen za súhlas sprostredkovať posolstvo homílií otca biskupa prostredníctvom našej stránky aj iným.

 

 

 

 

VÝBER Z MYŠLIENOK OTCA BISKUPA BALÁŽA