Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

HORA OBETY A HORA PREMENENIA (123)

Keď Boh hovorí Abrahámovi „odíď zo svojej krajiny...“, chce, aby sa vzdal svojej bohatej minulosti. Keď mu hovorí „obetuj mi svojho syna“, má sa vzdať svojej nádejnej budúcnosti.
Pri požiadavke „odíď“ dostáva Abrahám prísľub novej krajiny, pri požiadavke „obetuj“ Boh len pýta a nepotešuje ničím. Cesta na vrch Morija je bez akéhokoľvek prísľubu odmeny. Tu niet nijakého riešenia, len prázdnou rukou držať sa Boha a veriť.

KRÍŽ A SEBAZAPRENIE (110)

Ak niekto chce, aby sa mu niečo dobre predávalo, musí investovať do reklamy. Ježiš tiež chcel dosiahnuť, aby ho ľudia nasledovali. Jeho reklama sa však priečila ľudským zákonom úspechu. Hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba...“