Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ABRAHÁM

"Jeho cesta viery je predobrazom pre naše životné príbehy. Pre jeho hľadanie, pre jeho strachy, neistotu, osamelosť. Ísť cestou Abrahámovou znamená pre nás byť neustálym pútnikom vo viere, neustálym hľadačom Boha. Znamená to pre nás neusadiť sa na mieste v domnení, že sme definitívne našli Boha, že vo vzťahu k nemu je pre nás všetko jasné a vybavené..."

 

Ešte pár záberov spod Araratu .....

Abrahám - priateľ Boha i ľudí, nielen schopný "náčelník"

Mestá spojené so životom Abraháma - Harran, Urfa

Urfa - mesto, ktoré prijalo Turínske plátno

Abrahám v židovstve, kresťanstve, islame

Pohľad židovskej exegézy na odchod zo sv. zeme