Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

LIBANON (február 2012)

„Ja si myslím, že to najkrajšie zo Svätej zeme nie je v Izraeli, ale v Libanone. Isteže, aj Galilea je veľmi krásna, ale Libanon má svoju špecifickú krásu.“ (Ján Majerník)

Svätá zem zahŕňa okrem Libanonu ďalšie krajiny Blízkeho Východu - Izrael spolu s okupovanými palestínskymi územiami, Jordánsko a Sýriu. Tieto krajiny sa nazývajú tiež územím Levanty.

Mestá Libanonu (Týrus, Sidon, Sarepta) majú svoje miesto nielen v najstarších kultúrach sveta, ale i v Starom Zákone. Týmito miestami prechádzal i samotný Kristus Pán. Rovnako prví apoštoli – i Peter a Pavol – pri prechode do vzdialenejších krajín, kde mali zvestovať Kristovo učenie, prechádzali cez Libanon.

OD MORA K TROJTISÍCOVKAM (z príhovoru o. Jána Majerníka)

 

kresťanské mestečko Zahlé - od údolia Beka´a k horám

mesto Byblos na pobreží

Baalbek - pohľad na pohorie Antilibanon na hranici so Sýriou

 

Terén Libanonu je veľmi pestrý a členitý. Sú tu prímorské oblasti na brehu Stredozemného mora. Odtiaľto, od mora, prudko stúpa terén nahor až do výšky 3000 metrov, opäť klesá do úrodného údolia Beka´a a odtiaľ opätovne stúpa do pohoria Antilibanon, ktoré je prirodzenou hranicou Libanonu so Sýriou. Tieto horstvá predstavujú najväčšie hory Blízkeho Východu, i keď tie najväčšie vrcholy sa na území Libanonu nenachádzajú. Teda celým Libanonom akoby sa tiahli dve pohoria a dve údolia.

zdroj: travel.state.gov

Libanon má nielenže nebotyčné hory, ktoré sú pokryté snehom, ale tu pramenia i najväčšie rieky Blízkeho Východu. V libanonských horách – pod Hermonom – má svoj počiatok jeden z troch prameňov Jordánu. Tiež tu pramení rieka Orontes, nazývaná Hadia rieka, popri ktorej prechádzal Abrahám, keď putoval z Harranu do Svätej zeme. A ešte má v libanonských horách svoj prameň rieka Litani (Levia rieka), ktorá preteká územím Libanonu.

pohľad na údolie Beka´a a na libanonské hory v pozadí

libanonská vlajka so symbolom cédru uprostred