Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NOE

„Sväté Písmo nám predstavuje Noema ako človeka, ktorý sa zachoval čnostným uprostred mnohých hriešnikov. Je hodný obdivu, lebo pestuje čnosť v dave tých, ktorí ju odmietajú. Noe nielenže našiel milosť pred Pánom, ale bol aj pevný v predsavzatí verne mu slúžiť.“

                                                                                                                sv. Ján Zlatoústy

Noe - ako ho vidia exegéti

Pod Araratom - Kurdi i nespútaná príroda

Stopy kresťanov pod Araratom

Ani - skvost kresťanskej architektúry

Biblický raj

Evanjelizovať v tomto kraji bolo veľmi náročné

Božia zmluva s Noemom o ochrane života