Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

EVANJELIZOVAŤ V TOMTO KRAJI BOLO NÁROČNÉ (zdroj: príhovory o. Majerníka)

Rieka vytvára prirodzenú hranicu medzi Tureckom a Arménskom

            Tento kraj je hornatý. Z apoštolov, ktorí sem šli hlásať evanjelium, boli to apoštol Bartolomej (Natanael), ktorý evanjelizoval kraj v okolí Erzurum a Trabzonu a pravdepodobne sa dostal až do Indie. Apoštol Tomáš, ktorý tiež prešiel až do Indie. A Júda Tadeáš, ktorý evanjelizoval Perziu.
           Prechod týmto územím bol veľmi náročný aj čo sa týka terénu, aj podnebia. Niektoré zdroje hovoria aj o sv. Pavlovi, ktorý bol prechodom cez hory dnešného Turecka veľmi unavený a zoslabnutý. Hovorí sa, že sv. Pavol na pobreží dostal aj maláriu. Preto v lete radšej chodieval hlásať evanjelium do hôr – tam bolo komárov menej. Ako ortodoxní Židia neputovali v sobotu, ktorú zasväcovali Bohu, iba ostatné dni týždňa.

So sprievodcom zájazdu o. Majerníkom

            Čo sa týka samotného Araratu - je veľký Ararat a malý Ararat. Ararat je celý rok pod snehom. Posledných 100 metrov je čistý ľad, i keď je to vyhasnutá sopka. Nad 4000 metrov je hranica snehu. V r. 1840 Ararat posledný raz chrlil popol. Že vraj výlet na Ararat je jeden z najkrajších výletov na vysokú horu. Výstup na Ararat trvá 3 alebo 4 dni. V susednom Iráne sú aj vyššie hory a sú aj ľahšie ako zdolateľné ako Ararat. Ale vraj tie výstupy sú v porovnaní s výstupom na Ararat menej atraktívne.