Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PERLIČKY NA KAŽDÝ DEŇ

 

Kde nie je Boh (nové)

Ustrica a lovec perál (nové)

Diagnostika (nové)

Nezaťažuj Boha (nové)

Chráňte sa prázdnoty uponáhľaného života (nové)

Ži prítomný okamih (nové)

Myš a mačka (nové)

Pane, vy ste Žid (nové)

Optimista a pesimista (nové)

Malý princ a líška (nové)

M. Zoščenko: Kolotoč (nové)

M. Zoščenko: Výreční (nové)

Krstný otec vo svetle evanjelia

Fajnšmeker

Sladký ako med

Marek Vácha: O pokore

Uzrieť chrobáčika na steble trávy

Pán tvorstva a divá zver

Nebuďme elektrikármi

Vojtěch Kodet: Byť či mať?

Prečo by sme mali mať priivilégiá?

Mali by sme si pomáhať, veď sme kresťania

Ja nijaké talenty nemám

Vnímaj viac dobro

Dobro bez námahy

Light človek

Benediktín, dominikán a františkán...

Na odľahčenie nielen pre záhradkárov

Škandál v autobuse

Slimák v útoku

Príbeh o oslíkovi

Život ako kytica kvetín

Týždeň s Jurajom Kušnierikom

Vychutnaj si jedlo a poďakuj zaň

Hruška pre radosť

Radosť všedného dňa

Boh medzi panvicami

Dôvody k radosti

Čo získavam modlitbou

Úsmevne s Maxom Kašparů

Veľká ryba

Povolaním človek

Pútnikov diamant

Bájka o nerozumnom vrabcovi

Ale si vlažný...

Každý deň sa stáva toľko hrozných vecí

Musíme sa učiť ničnerobeniu

Stihnem, čo stihnem

O úcte k našim starnúcim rodičom

Sen z detstva

Náboženstvo ako poisťovňa

Mnoho slov o ničom

Time management s kardinálom Špidlíkom

Vo vysokých horách som sa naučil...

Božie úsmevy

Nádherný svet

Vedieť správne odpočívať

O vďačnosti

Umenie prijímať dary

A predsa sa hýbe

S Maxom Kašparů - liek na menejcennosť

Dôležité maličkosti

Kresťan má byť šíriteľom radosti

Matka Tereza: od Ježiša k Ježišovi

Ako sa mení Božie Slovo?

Čítaš denne noviny?

Duchovné čítanie

Iba dnes urobím, čo sa mi nechce

Pracuj kúsok po kúsku

Tu nepomôže už nič, len modliť sa

Inteligentne sa mýliť

K dokonalosti vedie neustála cesta

V čom sme my iní ako neveriaci?

Možno to naozaj nie je veľa, ale..

Niečo pre ženy: ach, tie klebety...!

Nenapodobiteľná svätosť

Trpezlivosť voči blížnemu

Potrebujeme novú reč

Samozrejmosť alebo dar?

Chvála nabrúseným zubom

Dopraj si sám seba

Čas nad zlato

Deň s myšlienkou Jána XXIII.

Z myšlienok F. M. Dostojevského

Devalvácia slova

Chlieb je Boží dar i dnes, nielen v dobe našich babičiek

Kam sa neustále ponáhľaš?

Keby sme boli slanší, aj svet by bol smädnejší

Z ambulancie psychiatra

Malé víťazstvá

Maľovať čerta na stenu

Nepochopiteľný príbeh

Ani deň bez dobrého skutku

O tom, že kresťanovi nemá chýbať slušnosť

Reklama na ticho

"Nenápadný" Boh

Boh je nad všetkým

Kto z nás môže povedať, že je pokorný?

Matka Tereza o svätosti

Trpezlivosť

Buď pozdravený, úsmev