Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ČÍTAŠ DENNE NOVINY?

            Máš čas denne si prečítať noviny? Máš čas počas týždňa zatelefonovať niekoľkým známym alebo denne chvíľu pozrieť si niečo v televízii? Máš čas denne sedieť za počítačom? Máš čas zastaviť sa denne s pár ľuďmi a aspoň päť minút s nimi poklebetiť?
            Pokiaľ na väčšinu otázok si odpovedal „áno“ a napriek tomu ti za celý týždeň nevyšiel čas ani na pätnásť minút modlitby – je to skutočne záležitosť priorít a vzťahu s Bohom, a nie nedostatku času.
            Modlitba sa nemeria časom stráveným v modlitbe, ale túžbou byť s Bohom.
            Boh z našej modlitby nič nezískava, získavame z nej predovšetkým my sami. Ján Mária Vianney to vystihol: „Dobrý Boh našu modlitbu nepotrebuje. Ak nás vedie k modlitbe, je to preto, lebo chce naše šťastie – a takto ho môžeme nájsť.“

                                                           (zdroj: Kateřina Lachmanová, Dvojaká tvár lenivosti)