Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POTREBUJEME NOVÚ REČ

            Pane, primnoho slov sa stalo heslami, priveľa rečníkov megafónmi, mnohé pojmy sú bublinami a niektoré modlitby modlitbovými mlynčekmi. Viac skrývajú ako vyjadrujú, sú ako nálepky na prázdnych fľašiach, ako umelé kvety na hroboch.
            Jedny ma vzrušujú a klamú môj rozum, iné ho síce upokojujú, ale mnou samým nepohnú, od mnohých ma rozbolia uši, lebo sú hlučné a falošné.
            Ježišu, daj nám novú reč, akou máme hovoriť o Tebe. Daj nám takú reč, aby sme aj my pochopili iných a neskrývali sa za slová. Daj novú reč politikom i kňazom, študentom i novinárom, profesorom i režisérom, daruj ju manželom i mne.
            Nech sa vráti pôvodný zmysel takým slovám ako láska, spravodlivosť, sloboda, poriadok, viera a veda, Boh a hriech. Lebo babylonské pomätenie jazykov ešte stále pretrváva. Ľudia v mene pokoja či dokonca odlišného náboženského presvedčenia zabíjajú vo veľkom počte iných ľudí, v mene spravodlivosti hádžu po sebe dlaždice a zápalné fľaše. V mene vedy sa rozťahujú ideológie, v mene pseudolásky sa šíri pornografia.
            V tejto modlitbe nemyslím iba na jednu skupinu, ale na všetkých: na ľavičiarov i pravičiarov, na červených, zelených i čiernych, na liberálov, konzervatívcov, ale aj na seba samého.
            Ježišu, potrebujeme slová zrozumiteľné a premyslené, ktoré nielen vzrušia alebo uspokoja intelekt, slová, ktoré sú naozaj tým, čo pomenúvajú. Slová, ktoré podnecujú ku konaniu dobra. Vypovedané ľuďmi, ktorí bojujú za pravdu, ktorí nemanipulujú a pre pravdu nezabúdajú na dialóg a na lásku.
            Pane, prosíme Ťa preto, lebo vieme, že Ty si nemeniteľné Slovo života.

                                                                                   Voľne spracované podľa J. Rotha