Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BÁJKA O NEROZUMNOM VRABCOVI

            Letí vrabec prírodou, ale je strašná zima, a tak zamrzne a padne na zem. Ide okolo krava a pustí na vrabca lajno. To lajno je tak teplé, že zmrznutého vrabca roztopí.
            A tak tam vrabec leží v teple a začne si spievať. Vtom ho začuje mačka, príde k lajnu, vrabca vyhrabe von a zožerie.

            Ponaučenie:

  1. nie každý, kto ťa okydá, je tvoj nepriateľ
  2. nie každý, kto ťa zo sračiek vyhrabe, je tvoj priateľ
  3. keď si v lajne, netreba toľko čvirikať