Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRACUJ KÚSOK PO KÚSKU

            Človeku sa často stáva, že keď pozerá na množstvo a náročnosť práce, ktorú má zvládnuť, ovládne ho panika. A čím sa viac snaží hľadieť dopredu, tým viac ho strach ochromuje. Vopred ho opúšťajú sily, chvíľami by najradšej od všetkého utiekol.

            Jeden príbeh hovorí o mladom mužovi, ktorý dostal za úlohu vyplieť a zúrodniť veľké pole plné bodliakov. Pri pohľade na to pole zmalomyseľnel. Nemal ani silu začať, pripadalo mu, že to nemá zmysel a že to nikdy nemôže zvládnuť. Vtedy dostal od otca radu: „Obrob denne len toľko pôdy, koľko pokryje tvoje telo, keď ležíš. Kúsok po kúsku budeš tak pokračovať a nebudeš klesať na mysli.“ Syn sa riadil radou svojho otca a pole obrobil.
            Podobne aj nám postačí, ak si vyprosíme ráno od Boha požehnanie pre jeden deň. Pokračovať krok za krokom, klásť jednu vec za druhou. Platí to nielen pre prácu v zamestnaní či v domácnosti, ale aj pre prácu na nás samých. Keď každý deň obrobíme malý kúsok našej duše, úplne to postačí.

 

Najdôležitejším pokáním je, ak si dobre vykonávame bežné každodenné povinnosti.
                                                                                                          sv. Maximilián Kolbe

Hrdinstvo práce je v dokončení každej úlohy.                                  Josemaría Escrivá