Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Dovoľ, aby som ti pripomenul niektoré z mnohých jasných nedostatkov pokory:

 • myslieť si, že to, čo robíš alebo hovoríš, je lepšie ako to, čo robia alebo hovoria iní
 • chcieť, aby vždy bolo po tvojom
 • vyjadrovať svoju mienku iným spôsobom ako by si to vyžadovala láska
 • pohŕdať mienkou iných
 • neuvedomovať si, že všetko, čo máš, si dostal, že všetky tvoje kvality a celé tvoje nadanie je od Boha
 • citovať v rozhovoroch sám seba ako príklad, vsúvať do rozhovorov slová samochvály alebo slová, ktoré by dali na vedomie tvoju počestnosť alebo profesionálnu prestíž
 • zle o sebe hovoriť, aby si „vyzeral“ pokorne alebo aby ti druhí protirečili
 • vyhovárať sa, keď ťa karhajú
 • zakrývať pred duchovným otcom niektoré svoje zahanbujúce chyby, aby nestratil doterajšiu mienku o tebe
 • počúvať s uspokojením chválu o sebe alebo sa tešiť, že ťa chválili
 • trápiť sa, že iných viac uznávajú ako teba
 • odmietať plniť „nižšie“ úlohy

Nezabudni, že chodníkom pokory sa dostaneš všade, predovšetkým do neba!

                                                                                                                      Josemaría Escrivá