Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NÁBOŽENSTVO AKO POISŤOVŇA

            Možno poznáte ľudí, ktorí prestali chodiť do kostola, pretože nedostali, o čo v modlitbe žiadali. „Vari som vynechal nejakú nedeľnú omšu?“ opýtal sa jeden muž, keď mu napriek modlitbám babička umrela.
            Náboženské úsilie je mnohými vnímané ako druh výmenného obchodu. Ja tebe, Bože, ty mne. Boh sa stáva predmetom mágie, ku ktorému voláme, keď chceme veci, ktoré nie sme schopní sami si zariadiť. Alebo sa modlíme, aby sme to mali hore „zabezpečené“ a od všetkého nepríjemného mali pokoj. Pripadá nám smiešne a naivné, keď niektorí nechávajú pokrstiť nemluvňa, „aby bolo zdravé“. A pritom sami robíme to isté.

(Marek Orko Vácha, Neumělcům života, str.56)