Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

STIHNEM,  ČO STIHNEM

            Moje pracovné povinnosti, niekedy nepretržité, sú pre mňa namáhavým bremenom a mávam z nich popletenú hlavu. Takto to však nemá byť. Všetky svoje záležitosti chcem vykonávať s radostným nasadením, to by však v nijakom prípade nemalo ohrozovať vyrovnanosť a pokoj ducha. Stihnem, čo stihnem. Predovšetkým si chcem dávať pozor, aby som neodkladal až na poslednú chvíľu dôležité veci, za ktoré som zodpovedný najmä ja.

(spracované podľa 100 myšlienok Jána XXIII.)