Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

DUCHOVNÉ ČÍTANIE

            Ján XXIII. hovorieval: „Ako je potrava nevyhnutná pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné pre život duše“. Preto sa snažil denne dodržiavať svoje predsavzatie: „Iba dnes desať minút zo svojho času budem venovať dobrému čítaniu.“ S cieľom získať múdrosť srdca a vytvoriť si naozaj zdravé a jasné princípy. Radšej menej ako veľa, radšej kvalitu ako kvantitu, radšej pravidelne ako sem-tam, radšej v pokoji ako náhlivo. Rád čerpal z diela obľúbeného svätca Františka Saleského: „Je tam toho dosť, čo môže zo mňa urobiť svätca, ktorý zo dňa na deň „opeknieva“ v ustavičnom napredovaní.“
            Aké čitateľské návyky mám ja? Podľa čoho si vyberám knihy na čítanie? Čítam knihy, ktoré mi prinesú duchovný úžitok? Alebo iba náhodou sa stane, že čítam dobré veci?

(Z Dekalógu pokoja Jána XXIII.)