Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

INTELIGENTNE SA MÝLIŤ

            Poľský dominikán a filozof Józef-Maria Bocheński povedal o Jeanovi-Paulovi Sartrovi, že keď sa tento muž mýlil, mýlil sa na takej úrovni, akú mnohí iní ani zďaleka nedosiahli. Do tejto vety sú vložené dve krásne ľudské vlastnosti. Úcta k názoru protivníka a dôvera, že cestou omylov možno prísť k istému poznaniu.
            Mýliť sa múdro však predpokladá bystrého ducha, ktorý spolu so vzdelaním vedie človeka k pokore pred poznaným a zároveň k úcte pred Nepoznaným.

„Mýlime sa všetci – niektorí menej, iní viac, niektorí zásadne. Napriek tomu si vážme tých, ktorí sa mýlia inteligentne.“
                                                                                                                      Max Kašparů